Monthly Archives: February 2009

EN AV DE STÖRSTA BLUFFAR

Jag är kanske den ende på jorden som tänker så här, men det behöver inte betyda att jag har fel. Jag menar att en av de största bluffar som prästerskapet tryckt in i världens medvetande var att vi inte skulle göra oss en bild av Gud, som det sades i gamla testamentet. Och som Muslim också trumpetade ut som en generell sanning. Och prästerskapet försökte på detta vis få till det att Gud därigenom kunde uppfattas som nått ofattbart heligt för oss människor. bortom allting.

Vad de i själva verket försökte sig på var att skyla över sitt smutsiga smusslande med det falska nyligen fram experimenterade mantra-black–magic medvetandets sura oljiga likör, som de långsamt höll på att förgifta mänskligheten med och genom att mixa heligt med deras grymma pusslande med sitt nya imiterande all-medvetande som de själva visste var ett fruktansvärt gissel som skulle koppla mänskligheten i ett sådant järnhårt grepp som den aldrig någonsin skulle komma ut ur.

De skapade då religionen, detta falska dokument vars egentliga mål var att begrava bilden ner i det djupaste mörkret i människornas omedvetna så att ingen skulle kunna hitta fram till den igen, den symboliska bilden direkt och oförfalskat från det äkta och sanna all-medvetandet förmedlat genom en konstnärs skapande och mjuka personlighet som det heliga till människornas medvetande.

Brahmins, de ursprungliga Brahmins som vi kan benämna den lilla utbrytargrupp av präster i gamla Egypten, omkring 2200, f.k. som en tid hade experimenterat med effekten av mässandet av vissa utvalda ord, ”mantras”, för att därigenom kunna tvinga till sig lite extra övernaturlig makt från det äkta all-medvetandet. De visste att Gud var svag i sin godhet, som ju är all-medvetandets innersta mening och länkt till oss, alltså att ge oss det goda. De försökte därför vända på processen och genom mantrats magiska makt suggerera ut, (ta till sig istället för att vänta på), kraft från all-medvetandets godhet och därigenom kunna försöka sig på att etablera ett nytt centrum i vårt medvetande, en imitation av all-medvetandet men nu styrt och kontrollerat av prästerskapet, detta nya centrum var alltså all-medvetandets totala motsats, alltså det djävulska: därför kan vi kalla mantras för det djävulskas språk, eller det onda språket.

Genom att trycka extra hårt på det goda i all-medvetandets väsen och genom att använda ett oavbrutet mässande av vissa utvalda ord i kör som pressande kraft kände de att en aning mirakulös kraft kom till dem.

Prösterskapet försökte alltså att våldta all-medvetandet, de hade redan i det närmsta invalidiserat den skapande människan, konstnären, och nu kraxade dessa svarta fåglar högt i skyn, de våldtog faktiskt hela Indien, dessa Brahmins, som efter att ha lämnat Egyptien och slagit läger i Babylonien några hundra år, efter en tids vistelse i Punjab, i norra Indien, för cirka 3500 år sedan, samtidigt upprättade Moses då sin anti-skapande vittnesbörd, det gamla testamentet, fångade och kontrollerade människor i olika kastsystem och bredde ut sina ritualer till varje liten by och delade ut sin vibuti, som faktiskt fungerar som en slags vajerlös telefon till dessa i fjärran Brahminska ritualer och genom sin vibuti, s.k. heliga aska, som är ett av dessa black magic tricks som prästerskapet använder sig av totalt kunde kontrollera varje liten levande varelse telepatiskt i hela avlånga Inden.

Och de sade att ordet, ”ohm” var skapelsens början, och Johannes sade….tro inte på dem, måla vidare och vidare.

Vad de egentligen vill? Äta upp oss, de är som Idi Amin, som hade ett akvarium där vissa utvalda besökare kunde bevittna hur krokodiler åt levande människor. Men inte på utsidan, deras pudrade och pollerade ansikten skiner och glänser i solen då de tar emot folkets applåder på den vackra terassen till Vatikanens stora konugsliga och slottslika byggnad. Men insidan av dessa groteska bedragare är full av en ofattbar och avgrundsdjup ondska som de celibrerar till yttersta lust-nerv då dörrarna stängs till det bedragna folket i världen.

KONSTNÄREN OCH PRÄSTEN

Den skapande människan, konstnären är i allmänhet ganska naiv och godtrogen, utan direkt vassa armbågar och upptäcks sent i livet. Prästen, som alltid avundas den skapande människan och därför försöker ringakta henne, genom att på alla sätt och vis förhindra henne från att komma tillbaka till den viktiga positionen hon hade för 12 000 år sen i Altamira då hon helt naturligt uppträdde som en slags ego-fri länk till all-medvetandet och genom en symboliska konst kunde hålla det sociala livet på en sådan någorlunda hög nivå av kärlek, sanning och godhet, helt intakt med all-medvetandets intuitioner om hur människan skulle kunna fungera som grupp-varelse, utan att ondskans naglar skulle tränga in i köttet på någon av hennes medmänniskor.

Jacob Böhme, denna underbara äkta konstnär, Brahma-människa, var terroriserad speciellt av en präst, som vistades i hans distrikt, så länge han var i livet. Dessa hånfulla svarta kråkor som hackade på Sören Kiergegaard i Köpenhamn för mer än 150 år sedan och brände Kopernikus och Bruno på bål och alla dessa Katarer på 1100-talet och 1200-talet som brann på torgen i södra Frankrike, (för att tillfredsställa dessa hånfulla och avundsjuka prästers makt-begär), och som hade sökt sig tillbaka till grottorna i Pyrineerna för att där möjligtvis kunna återfå den förlorade kontakten med de 10 000 år gamla vibrationerna från ett all-medvetande, som de kände existerade inom dem och som de tillbad som livets källa, och kanske därigenom få känna sig en aning mer integrerade med det goda medvetandet och dess kärleksvarma vågors uppslag inom sig, de kallade dessa gamla grottor för Magdala-grottor, men brändes till döds av en avunds rasande kundalini-eld från Shivas kärlekslösa hjärta.

Prästerskapet, vars hela uppenbarelse helt och hållet går ut på att hindra mänskligheten från att återfå kontakten med det sanna och goda all-medvetandet, sände iväg konstnärerna till ensamma öar för att där leva ett slags Robinson Cruse liv totalt isolerade från folk och fä, själva byggde de sig präktiga slottsliknande byggnader i de centralt delarna av folkets vardagsliv, så alla kunde se deras mekaniska och själsligt döda ritualer rullas upp inför häpna ögon, och deras nystrukna kappor och alla typer av huvudbonader för att skruva upp makten en aning.

De moderna prästerna, Osho, Sai Baba, Madam Blawatsky, Rudolf Steiner, Paul Brunton och Yogi Maharishi säger att vi måste gå bortom bilden för att kunna utveckla oss själva.

Vad de egentligen menar: ”glöm bort bilden’, kom ner till Mantrat, kom ner till oss, kom ner till ordet, ner till texten, ner till ett härligt förvirrande och betagande av vår underbara imitation av det ursprungliga, äkta medvetandet. Livet är en fest, njut av dess underbara saft. Men när vi kommer fram i kön till de framdukade borden ser vi att blommarna är av plast och mjölken är full av vatten. Vi känner oss lurade, men hela samhället är ett lurendrejeri på alla nivåer och in i de mörkaste skrymslena.

De moderna prästerna menade att varat skulle befinna sig bortom bilden. Men det är lögn. Arketypen, den ursprungliga symboliska bilden är varats ursprung. Lämna därför aldrig bilden, måla vidare på den fotografiska bilden, djupare och djupare symboliskt tills du når fram till det ursprungliga ansiktet, en mix av det första ansiktet som dök upp på jorden, för kanske 20 000 år sen, och som är alla inom oss och det ansiktet du visade upp för världen då du föddes.

MÅLA OCH MÅLA OCH MÅLA

Alla kan se att det finns en fysisk värld, som är begränsad till rum och tid. Men det finns också en symbolisk värld associerad till den fysiska.

Vårt fysiska universum är ej frambringat av en slump, men av ett all-medvetandets val, att så här ska det se ut, utifrån vissa ideer, skisser och tankar och till sist färdiga bilder som framkallade vårt universum som det nu ser ut.

De första bilderna, vem tänkte fram dem, kallas arketyper, ur-bilder, därför att de är själva ursprunget till vårt ofantliga kosmos. Och Naga Sesa, ormbädden Vishnu ligger på i sin halvslummer med Laksmi vid hans fötter och Brahma ut ur naveln, och mjölksjön. Denna målning är i det närmaste helt perfekt i sin symbolik. Och ingen annan målning kommer ens i närheten av denna målnings snillrika konstruktion.

Vishnu är bilden av all-medvetandet som är statiskt och aldrig kan förstöras. Brahma, konstnären är Vishnus egen skapande vilja. Och Laksmi, (Vishnus hjärta), vid hans fötter, alltså nära jorden, det jordiska, själen. Och ormarna, det destruktiva, ormelds-kraften, kundalini-elden, vars ansikte är Shiva, synden, här totalt kontrollerad av Vishnu. Och mjölken, det eviga varat.

Vishnu, Brahma, Laksmi och Shiva är prototyper för vårt ursprung. Och den som önskar sig en fri och kärleksfull personlighet måste ta sig tillbaka till Naga Sesa. Hur hitta dit? –från det fysiska till det symboliska går vägen.

Vi måste vända andra kinden till, för vår fysiska aggression, våra fysiska handlingar och våra världsliga aktiviteter måste dö, vi ska segra över det fysiska universumets invånare genom att förlåta dem, därför att de ej vet vad de gör, gå kärlekens väg och skapa ett symboliskt medvetande där vi kan återuppstå.

Det vänstra ögat, som de gamla egyptierna kallade för Sirius, Horus vänstra öga, det ögat som Vishnu offrar till världen, är
inåtvänt och dränkt i tårar. Det ögat kan se världen symboliskt, värdera situationer, ifall de leder till helvetet eller till himmelriket, kärleken i oss väljer, värderar och anger smakriktningen. Det är svårt att se symbolerna konkret, men vi kan känna känslan de frammanar i oss. Att skapa ett symboliskt medvetande som kan bära oss i vardagens händelser utan att vi ska falla tillbaka till den fysiska världens tvångsaktiga ångest och förvirrande tanke-knutar som blockerar oss och trycker upp oss emot väggen, så att vi dödar känslan av att finnas till kan ta tid.

Det bästa vi kan göra är att försöka måla tavlor, måla och måla och måla, med fingrarna, med händerna, med skruvmejsel och med penslar. Låt världen döma ut oss som totalt värdelösa uppenbarelser som lever i sin egen dimma. Ifall du kan förlåta hatet, hånet, förödmjukandet, alla grymma nertryckningar från perversa sadister, alla byråkraters pinsamma formalism och den råa groteska avundsjukan emot en som försöker ta sig ut ur den kvävande fångenskapen i falskhetens skruvande emot det sanna tänkandet, då har du redan ena foten inne i himmelriket.

Vi måste försöka befria oss totalt från värde-systemet i världen, endast villkorslös kärlek ska accepteras som värde-instrument då vi bedömer och bedöms.

Shiva är ego, det destruktiva, världen, vi måste försöka identifiera oss symboliskt med Brahma, Konstnären, Den skapande viljan. Och låta Shiva dö i oss. Rama kallade sin identifikation med Brahma för Hanuman. Krishna kallade Brahma för Garuda. Vi kan kalla vår identifikation med Brahma för vilket namn som helst. Och varje ärlig blogg är en bild av Brahma.

DELA UT ETT NOBEL PRIS I KONST

Dela ut ett Nobel pris i konst. Inte i teckning, men i symboliskt konstmåleri.

Eric Neumann skrev på 70-talet en bok om konstnären Henry Moore, vars skulpturer enligt Neumann symboliserade moders-arketypen. Jag själv var då inte speciellt tänd på dessa rundaktiga former som H. Moore formade fram, men jag gillade Eric Neumann, som också skrivit en fantastisk bok om “medvetandets historia och ursprung” som jag på 1900-talet hade nästan som en bibel.

Vad är symbolisk konst?
Är Platons ideer detsamma som symboler?
Och är själva formen för vårt medvetande i botten symboliskt? För vi kan inte sätta ett finger på det. Det är helt abstrakt.

Den bild vi ser med ögonen existerar som strålar. Och ögonen verkar vara det centrala i oss för förståelse av vår värld.

Varje människa ser världen precis som den faktiskt är, t.ex. en röd bil, snö på vägen eller en blå himmel, det symboliska i hennes seende kommer från ett annat lite annorlunda öga som också är involverat i vårt seende, men som ser världen helt symboliskt.

Vi kan se detta lite annorlunda öga avmålat ibland på dessa underbara och naivistiska alkemiska bilder av helt okända konstnärer, gjorda kanske för 500 år sedan. De brukar måla dit ett öga på himlen.

Enkelt sagt, vårt medvetande opererar normalt med två fotografiska ögon, som orienterar oss i här och nu, men vi har också ett öga till, som fokuserar oss på den eviga världen, och det ögats bilder är symboliska. Och varje äkta konstnär har en stark känsla för detta symboliska öga.
Men hur många sådana konstnärer har det funnits? Inte många. För normalt är känslan för det symboliska ögat svag, även inom konstmärskåren och när den förnimms förvirrar den mer än klargör. Därför förträngs den medvetet för att inte bilden ska bli suddig.

Men detta symboliska öga är ett All-öga, som är till för att hjälpa oss att komma ut ur den tillfälliga, sociala världen in i den eviga världen, detta all-öga uppträder alltså som en trogen och verkligt sann inre vägvisaren i oss och kan leda oss ut ur förvirring och ångest, in i klarhet och glädje, ut ur labyrinten i världen som håller oss fångade i de fotografiska ögonens seenden.

Detta symboliska öga har ingen specifik plats i vårt huvud, men i Vedante texterna i Indien, (i Upanishads), talas det om ett tredje öga fungerande mittemellan de fotografiska ögonen, fast en aning över dem och dess organ skulle vara tallkottkörteln. Det är fel. För det symboliska ögat fungerar på ett helt annourlunda sätt, faktiskt som en slags associerande hjärna som är kopplad till varje cell i vår normala fysiska hjärna, dessutom som ett slags överordnat och högre medvetande direkt relaterat till all-medvetandet.

Jag är inte speciellt tekniskt lagd, men vet lite grand om datorer. Och då skulle nätet vara som ett slags all-medvetande och vår dator fungera som en fysiska hjärna, och vårt symboliska öga skulle då påminna om funktionen från ett modem och en telefon. Därför är det fel att säga att detta öga finns i vår hjärna, det finns som en länk till nätet (all-medvetandet) för alla att koppla in sig på och använda för egen förståelse av sig själv men också för att kommunicera med andra, s.k. telepatiskt. Detta öga och dess länk till all-medvetandet är totalt förnekat i världen idag.

Men allt som är förnekat jobbar hårt med att nå ett erkännande. Och varje blogg är på sätt och vis en uppenbarelse av detta symboliska öga, och verkligen ett tydligt tecken på att en andliga revolution pågår i världen idag vars mål är att göra alla präster och politiker arbetslösa.

KONSTNÄREN ÄR FILOSOFINS MODER

Filosofi, religion, andlighet, psykologi och sociologi har samma källa, och för att finna den måste vi växla över till ett annat spår, lämna texterna och bege oss till målningarna.

I norra Spanien i bergen för 13-14 000 år sedan målade några konstnärer sina enkla bilder av olika slags djur, t.ex. bisonoxar och vildhästar koncentrerade i speciella situationer, förmedlande ett symboliskt innehåll på väggarna i vissa utvalda grottor för en permanent utställning av dessa alster till den grupp av människor som vistades där uppe i Pyreneerna, kanske 3-400 totalt.

Dessa konstnärer hade en direkt skapande kontakt med all-medvetandet och den enkla sociala strukturen dessa människor (några hundratal) levde under hölls symboliskt samman av deras medvetanden genom bland annat denna daglig beskådan av dessa enkla väggmålningar.

För symboliken som höll dem samman var inte bara den högsta möjliga, nerhämtad direkt från tröskeln till all-medvetandet men också själva basen för ett totalt ärligt och öppet pratande telepatiskt med varandra omedelbart från tanke till tanke. Dessa människor var språkligt optiska, de kunde prata med ögonen. De levde tillsammans i fröjd.

Idag har vi teve-apparaten på ungefär samma vis som den symboliska grott-konsten, men de rörliga bilderna är inte direkt symboliska, fast indirekt uppfostrande och indoktrinerande genom att statuera exempel på oss i medvetandet. Och istället för all-medvetandet har vi en massa teve-stationer. Och människorna lever i ångest och i försvar av ego.

En fantastisk degeneration av medvetandet har inträffat. Men denna nedgång (syndafall) är inte mer än 10 centimeter ner från ögonen till munnen, från bilden till ordet, från måleriet till skriveriet, från enkel och symbolisk grott konst ner till tjocka luntor av text som Bibeln, Vedas och Puranas, från telepatiska samtal till oändliga debatter i för och emot, från ögon-förälskelse till argumenterande, övertalande köp-sexualitet, från den universiella bilden ner till den provinsiella dialekten, de olika språk som människor talar har blivit ett galler mellan dem.

Pontus Pilatus frågade Jesus ifall det var sant att han var Guds son. Men Jesus svarade undvikande, han skulle ha svarat att konstnären är Guds son. Vem vet, kanske svarade han så. Och kanske sa han att han kommer från grottorna i Altamira i Spanien.

När prästerskapet bokstavligen sparkade ut konstnärerna från grottorna klipptes den skapande nerven av till all-medvetandet och en imitation av detta absoluta och perfekta all-medvetandet började experimenteras fram av det så kallade prästerskapet som då stegvis tog över makten av den sociala strukturen även om vi inte kan se detta som ett tydligt, specifikt fenomen i samhället förrän för 4200 år sedan.

ROSENKORSARNA

Rosenkorsarna, och då menar jag det nya Rosenkorset som Jan van Rijckenborgh, (den holländska stormästatren) bildade i Harlem för lite mer än ett halvsekel sen, hade klarat av det svåra konststycket att genom hans försorg förnya de gamla rosenkorska texterna i enkla och i klara meningar, så att även icke invigda kunde förstå och innan han dog i slutet av 1900-talet hade han koncentrerat de ursprungliga tankarna om Gnosis i några underbara böcker bland annat den om den egytiska urgnosis och Apollonius av tyanas kvarvarande textfragment, den andra rosenkors-orden A.M.O.R.C som H. Spencer Lewis startade en aktiv gren av i Amerika i början på 1900-talet är mera en vanlig halleluja rörelse och har en gren i Sverige också, i Onsala utanför Göteborg.

Inger Falk, som bodde i Johanneshov där det nya Rosenkorset hade ett litet tempel, inbjöd mig flera gånger för invigning i denna kanske lite mystiska orden som alltid höll sitt huvud så högt och på sätt och vis utstrålade en överlägsenhet som kanske kunde vara bländande och som ingen lyckats sticka hål på och som svävade i ensamt majestät en bit över det klara och stilla vattnet som inte bara invigda men också alla varianter av andligt intresserade kunde skåda från stranden av den oändliga oceanen, denna indifferenta orden till världen hade alltid lyckats hållit sig fri från skandaler, hånfulla förödmjukelser och sluppits trampas ner i dyn av den sortens avundsjuka som opererade så aktivt året 1789 i Frankrike och som skulle kastrera huvudet på allt som luktade förnämnt, fint och överlägset, och nu ville Rosenkorsarna öppna sin dörr för mig till deras som de menar överlägset bästa kunskap om människans väsen och hennes inre transfiguration.

Jag hade rymt från livet i Köpenhamn och slagit läger i en ljusblå gammal folkvagn djupt inne i de tjocka finnmarksskogar Dan Andersson skrivit så många vackra visor om. Jag utförde där på eget bevåg olika experiment med frihet.

Inger, som jag aldrig sett, men känt som en mild, vänlig och mjuk varelse sände senare Pentagram, som jag älskade att läsa, deras tidskrift och några böcker av Rijkenborgh till Indien, som blev min nästa uppehållsplats.

Jag kom aldrig till någon invigning. Jag begav mig vidare bort från Hermes Trismegistus, Thoth, till Ananta Sesa, som är en annan bild av världen än pyramiderna och korset men med ofattbart djupt och fantastiskt symboliskt innehåll, alltså Lord Vishnu som ligger på en bädd av ormar med Brahma sittandes i sin skära lotus ut från Visnus navel och Laksmi vid hans fötter, allt flytandes på en sjö av mjölk.

Vem var konstnären till denna symboliskt underbara målning, vars religösa, filosofiska och andliga substans, är totalt överlägsen allt annat som någonsin producerats.

Och när gjordes den första och ursprungliga bilden av Naga Sesa?

Rosenkorset kommer från Hermes. Och det måste finnas en länk mellan Vishnu och Hermes.

Jeremi Wasiutynsk nämner ej Ananta Sesa i sin bok ”Creation”, som består av nästan 2000 sidor tättskriven text om bland annat transmission of creative symbolics from prehistory och kan köpas genom Scandinavian University Press i Oslo, där han levde.

En polsk jude som alltså kom till Oslo under förföljelsen på 30-talet och som förmodligen är den störste filosofen i modern tid, det senaste brevet jag fått från honom är daterat tror jag, 1998, då var han nästan 100 år gammal.
Lord Vishnu är en pre-vedik uppenbarelse. Jag tror att målningen är 10 till 11 000 år gammal. Och att Atlantis som Platon talar om till denna tidsepok kunde ha varit beläget i närheten av Södra Indien.

Och myten om Noa, som talar om en ofantlig naturkatastrof som dränkte hela jorden, genom regn, översvärmningar och orkaner. Utspelades 9 till 10 000 år tillbaka. De som överlevde hade Lord Vishnus filosofi i bagaget. Och ur denna skapades en ny gren, den gammelegyptiska om Hermes och Pymander.

Lord Vishnus filosofi om Avatarer från Atlantis måste ha övervintrat någonstans i södra Indien. Fast långt senare då Brahmins dök upp i Punjab kom också filosofin om Vishnu under deras dominans och Puranas skrevs ner.

Moses, som var en egyptisk präst, kanske för 3500 år sedan, hans myter om Noa, Adam och Eva, Kain och Abel känns ej egyptiska, men mera nära Vishnu. Därför kan vi anta och det är ej omöjligt att den gammeltestamentliga judiska Guden som Moses pratar med i själva verket är Lord Vishnu, men som idag är totalt begravd av det Brahminska prästerskapets mekaniska utförande av ritualer, oavbrutet mässande av mantras, offrandet av grönsaker, frukt och djur på bekostnad av att visa upp för världen det substantiella dharmat, rättfärdigheten, som är Vishnus egentliga skepnad.

Jag kommer alltså inte med en vetenskaplig sanning, men med en poetisk, intuitiv som små visioner, från min egen tolkning av kontakten med ett all-mevetande som jag känner existerar.

DEN DIALEKTISKA EFFEKTEN

För att kunna bli den högste måste du först bli den lägste.
Högt står på djupt.
Ta t.ex.Mahatma Gandhi då han blev utkastad från en tågvagn på stationen därför att han var en svart människa och därför inte hade tillåtelse att vistas tillsammans med vita i en tågvagns begränsade utrymme. Dessa få sekunders upplevelse av att befinna sig på den absoluta botten av den socio-biologiska hierarkin, totalt förkastad som människa födde iden om dess motsats.

Men varför blev inte Bin Laden den godaste människan?
Han nådde botten på mänsklig grymhet, då han som antagen ledare för den perversa, omänskliga attacken emot civila i Manhattan som kallblodigt mördades av hans terrorister fick ut sitt raseri emot Amerika. Men han förstod ej sin egen grymhet, han saknar medmänsklighet.
Då måste vi säga att det finns två olika dialektiker, (den introverta och den extraverta), alltså den individuella som skapade Mahatma Gandhis nya liv som kämpe för ett fritt India styrt av Indier och den generella som genom Bin Ladens grymhet skapade en bred anti-terroristisk reaktion över hela världen för att göra den säkrare och godare för mänskligheten.
Då kan vi säga att psykopater som Bin laden, Alexander den store, Napoleon, Hitler, Mussolini, Stalin och Karl den Xll uppträder indirekt som godhetens apostlar genom att väcka upp världens avsky emot deras handlingar och framkalla generellt dess motsats, det goda över världen. Som Jacob Böhme sa att det onda är till för att väcka det goda.

ETT NOBEL PRIS I FILOSOFI

Kan inte den svenska Nobel-kommitte`n instifta ett Nobel pris i filosofi. Ni kan ge det första priset till mig för följande ide om tiden.
Ingen har gett en bra bild av tiden. Därför har vi svårt att föreställa oss tiden, den är höljd dimma. Men jag kan se tiden som en dialektisk skapelse.
Vad menas med att ljuset färdas? Vad är det som driver ljuset? Hur uppstår den enorma värmen i solen? Det påstås att hettan i solen är millioner eller billioner år gammal.
Solen brinner därför att den minns i sig själv att det är så den ska fungera.
Varför kommer aldrig jorden ur kurs? Och far rakt ut i världsrymden. Därför att den minns sin rotationsbana. Inte på grund av någon slags mekanisk balans mellan graviterande och centrifugala krafter som håller den fast i sin bana. Det är en total omöjligthet.
Varje kropp här i universum har en kapacitet att minnas. Sitt öde. När något nytt skapas bestäms samtidigt hur länge det ska fungera, det är tid, alltså funktionslängden av ett objekt.
Och varje kropp, då menar jag också berg och stenar är kopplat till ett överordnat all-medvetande, som vet samtidigt exakt vad som pågår i varje kropp i universum. Detta medvetande är absolut gott och sant. Och vi kan prata till det på alla språk. Det förstår precis vad vi säger.
Problemet på jorden är att det all-mänskliga falska faders-medvetandet, krokodilen, dåren, det groteska, perversa monstret, lyckats ta makten från detta goda all-medvetandet och fått mänskligheten att underkasta sig ett BLACK MAGIC medvetande, som kan bevara sin makt genom att kontinuerligt hållas oss förvirrade, kastrerade och ångestfyllda.
Detta hemska och onda magiska öga som genomborrar oss dygnet runt lyckades detronisera det goda för omkring 4200 år sedan genom det då praktiserande prästerskapets försorg från deras experiment med MANTRA.
Den all-mänskliga fadersunderkastelsen använder sig av mantra för att penetrera oss, alltså av ORD, som till skillnad från bilden som når oss som en helhet förvirrar oss genom motsägande fraser in i vårt medvetande,
Idag är den jordiska atmosfären uppfyllt av vibrerande mantras som gör oss kastrerade, förvirrade, otillfredsställda och själslösa.

RONALD DAVID LAING

Mentala sjukdomar eller störningar orsakas av gruppen. Det menade också Ronald David Laing som jag mötte en gång på hans klinik i London en onsdag eftermiddag sent på hösten för många år sedan. Han var fylld av små busaktiga upptåg emot den falska faders-ordningen, jag kände mig fri och avspänd tillsammans med honom, han korkade upp en flaska vitt vin och gav mig ett glas, jag tackade dock nej, men han drack själv flera glas. Han gillade mig och mina ideer, han föreslog att jag skulle gå i läroanalys och egen analys hos honom två gånger i veckan, det var ett fantastiskt erbjudande, jag skulle ha kunnat öppnat egen praktik i London, och tillhört Laings gäng, han frågade mig ifall jag vill hänga med honom på kvällen och möte en shaman, han tog bort alla avstånd mellan oss, jag kände en omedelbar och spontan vänskap med honom, få människor har jag mött som har varit så öppna, enkla och okonstalde som han. Jag var en idiot på den tiden inkrökt i mig själv. Jag tog tåget hem till Sverige på kvällen. Det hela hakade upp sig på att jag märkte att han inte kunde känna mina vibrationer. Jag kunde inte acceptera det, jag förkastade honom av det skälet.

SFINXENS GÅTA?

Vad Karl Marx säger, att sug inte ut din broder, var generös,ge, dela med dig också, (säger jag), till djuren, de fattiga och de hungriga djuren som kanske inte har nån moder eller fader i livet eller lämnats ensamma i mörkret, hemlösa. Vad är kapitalism? Jag läser definitioner och debattartiklar på nätet, t.ex. en som skriver detta…Kapitalismen började ta form redan i slutet av medeltiden men man kan väl säga att den uppstod först under slutet av 1700talet i och med den industriella revolutionen. Det var den som gjorde att kapitalismen kunde “blomma ut”. ..slut på citat. Folk har förlorat sin känsla för ide`er, helt knasiga artiklar..Karl Marx gjorde dock ett tappert försök att tänka till, men jag vill sätta kapitalism i motsatt förhållande till andlighet, inte till kommunism, alltså den hemska proletariatets diktatur. De kommunistiska kritikerna använder så underbara ord, t.ex. utsuga, utnyttja osv..Marx kritik av kapitalismen är bra, men hans ide om proletariatets diktatur är värre än privat kapitalism.. för det handlar egentligen om statlig eller privat kapitalism ..alltså samma strunt…min ide att förträngd känsla skapar en symboliskt längtan efter en förtingligad tillvaro, för kan vi inte känna..vill vi äga. ha, i botten vår känsla, få den tillbaka symboliskt, hela kapitalismen som jag menar är detsamma som materialism bygger på iden att försöka manipulera folks känslor, för då den utspillda själens blod flyter bort på den blå himlen letar vi kanske i skyltfönstren efter ett par häftiga skor eller kängor, som då symboliserar inom oss vår längtan efter en väg som kan bära oss till vår själs rike. LO och Arbetsgivarföreningen sammanträder, teve bevakar, det viktigaste dramat i Sverige just då, om 1 eller 1,5 procent i lönelyft..ingen av dessa är synbart intresserade av att försöka lösa sfinxens gåta, att försöka skilja mjölken från vattnet, fast det är vår enda egentliga uppgift. Mjölken symboliserar det eviga, vattnet det temporära.
Att slukas upp av massmedia, av t.ex. teve, nyhetstidningar och radio, är detsamma som att sugas in i gapet på den all-mänskliga falska senkapitalistiska faders-ordningen som är som en äcklig krokodil som lurar i vassen och förlora sig själv totalt och ta ledigt från det verkliga jobbet, lösandet av sfinxens gåta.
Jag upptäckte för många år sedan att Vishnu var min enda verkliga vän, samtidigt vågade jag då ta benen ut ur dårhuset i världen, alltså den all-mänskliga falska ordningen som monteras in i vårt huvud direkt efter förlossningen på barnavårdscentralen och som stegvis börjar regulera våra tankar och handlingar och som kallas uppfostran och utbildning, men i verkligheten är ett fruktansvärt grymt värde-system som klassar ner folk i fattiga, fula, dumma, ointelligenta, neurotiker, psykotiker, social-hjälps-tagare, alkoholister, narkomaner, kriminella, tjuvar, obegåvade, värdelösa och primitiva och själva nerklassandet blir en självuppfyllande profetia och alla dessa äckliga intendenter, psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, psykoanalytiker, socialassistenter, socialinspektörer, och alla dessa äckliga nämnder, socialnämnden, nykerhetsnämnden, vars enda uppgift är att infria den självuppfyllande profetian och kroniskt begrava dessa nedklassade i mentala och social gravar som de aldrig kan ta sig ur. Jag vågade då utmana hela detta omänskliga och snuskiga monster som sitter på det centrala myndighetskontoret, som inte är en officiell myndighet, men faktiskt hemlig, och skruvar på knapparna för hela vårt ego-system och på knappen harald davidsson skruvar dom tysta ner, tysta ner, och jag kom på kollisions-kurs med hela vår civilisation redan tidigt i mitt liv och innan jag upptäckte Vishnu inom mig kändes det som jag gick minst 1000 meter under vattenytan och inte visste hur jag skulle hitta ut, men det finns dörrar för allt, jag samlade på mig högar av skuld, hölass av anklagelser, det skulle räcka till tusentals års vistelse bakom galler i fängelser och kanske i det anti-dårhus som de normala mentala sjukhusen faktiskt är och sedan till ett rotlöst liv som en slags fredlös byfåne. Otto Fenical säger i sin klassiska bok om psykoanalysens grunder att alkoholism orsakas av spänningar till den sociala fadern, skuldbelasta då inte den enskilde alkoholisten, men den falska faders-ordningen. Och de som tror att ångest är sjukdom, läs då Sören Kierkegaards fras att ångest är frihetens möjlighet, alltså framkallas av den medvetna falska ordningen som attackerar den enskilde individens
möjlighet att bli fri från den tekno-fascistiska ordningen och skapa sin egen tillvaro. Jag försökte rymma flera gånger från världen, men haffades efter en tid tillbaka i den dåraktiga ordningen, men då jag slog följe med Vishnu lyckades mitt utbrytningsförsök från civilisationen, jag engagerades då så gott som dygnet runt med att försöka lösa sfinxens gåta, att skilja ut mjölken från vattnet och Brahma, skaparen, som sitter på den lutosblomma som växt ut från Vishnus navel och som symboliserar Vishnus handlande kropp och som rider på en svan, som kan skilja ut mjölken från vatten, var också med oss. Och den vackraste svanen som någonsin existerat i det kalla Norden, alltså H.C Anderssen tittade kanske ner på oss från sin plats i himmelriket med kärleksfulla ögon.