Monthly Archives: May 2010

HOW IT IS 91

Jag känner vingarna vibrera i dina armar
Vi sitter uppe i trädet
Hon håller vintern i sina händer
Städerna har inte vaknat

Du lämnade kvar dina ögon i gräset,,
Jag såg dig försvinna i vattnet
Jag var ensam
Jag orkade inte gråta mer

Jag sov med dina ögon i mina
du var hos mig

Jag kunde inte andas

Ditt blod
fyllde upp hela huvudet
jag levde
genom ditt varma hjärta
det slog för oss
båda

Vart skulle vi gå
vi hade kommit in i varandra
genom tungan

Hur långt bort hade vi inte varit
från det kokande blodet

Jag sökte dig med mina fingrar
Jag kände tårar rinna på ryggen

Det fanns ett mörker någonstans
som låste oss i cirkel

in english

I feel the wings vibrate in your arms
We sit up in the tree
She keeps the winter in her hands
Cities have not woken up

You left your eyes in the grass,
I watched you disappear into the water
I was alone
I could not weep more

I slept with your eyes in my
you were with me

I could not breathe

Your blood
filled up the entire head
I lived
by your warm heart
it beat for us
both

Where would we go
we had got into each other
by tongue

How far had we not been
from the boiling blood

I sought you with my fingers
I felt tears on my back

There was a darkness somewhere
who locked us in the circle

HOW IT IS 90

I dårarnas natt
sover fåglarna tyst under isen

hennes hår
hänger ner på himlen

det glöder i den kalla
vinternatten

jag ser hennes milda lukt sväva
i det blåa ljuset

du dog aldrig
ditt blod var hennes
som tog dig över
till henne

i henne överlevde du din
egen undergång

på natten andades ni i blodet
ingen kunde skilja
er åt

jag kom in i dig
som en Jona
jag kom aldrig ut mer
du dök
ner i vattnet

mitt hjärta kokade
vem är du som lyfter mig in i dig
jag har inga händer
att ge

jag är dina läppar

in english

In the fools night
the birds are sleeping quietly under the ice

her hair
hanging down in the sky

it glows in the cold
winter

I see her gentle smell floating
in the blue light

you never died
your blood was her`s
which took you over
to her

in her you survived your
own destruction

at night you breathed in the blood
no one could separate
your part

I came into you
as a Jonah
I never came out more
you dived down
into the water

my heart was boiling
who are you who lifting me into you
I have no hands
to give

I am your lips