Monthly Archives: September 2010

How it is 93

Det mystiska vatten som rinner uppåt emot himlen,
emot stjärnorna och emot tyngdlagen,
inte kundalini, för den är eld
och ljus
men kaos och nyskapelse,

dopets egentlig betydelse,
då johannes döpte Jesus
och sa att du är den som ska komma,

det alkemiska badet i det kosmiska havet
dit floderna rinner uppåt
emot hatets tunga bojor
emot vredens brinnande flammor
emot ondskans förlamande gift

det mystiska vattnet i dina läppar
då vi kysser varandra

och ditt hår, Maria
är tusen floder av kärlek
som strömmar in i Guds hjärta

english

The mystery of water flowing upward towards the sky,
towards the stars and towards the law of gravity,
not Kundalini, for it is fire
and light
but chaos and creativity,

the real significance of baptism,
when John baptized Jesus
and said you are the one to come,

the alchemical bath of the cosmic ocean
where rivers flow upwards
towards the heavy chains of hate
towards burning flames of wrath
towards crippling poison of evil

the mysterious water in your lips
when we kissing each other

and your hair, Maria
are thousands of rivers of love
which flows into the heart of God

How it is 92

Att känna betraktas inte lika fint som att tänka, fast här skiljer sig västerlandet en del från österlandet, speciellt Sverige från Indien, där jag vistats i snart 19 år nu,för i Sverige verkar känslan oerhört nervärderad och förträngd i alla sina former av sociala relationer, för
Svenskarna ungås med varandra helt och hållet genom inlärda beteenden, hur det ska vara, de är alltså tränade i, eller uppfostade till att ej visa upp sina känslor även i sina egna familjer, och detta får naturligtvis sina konsekvenser, för alla så kallade sociala och mentala sjukdommar är troligtvis alltså en effekt av att känslorna är maximalt tyglade och undertryckta och alldrig får spela ut sina spontanitet i den järnhårda formalism som samhället utvecklat för att därigenom kunna kontrollera sina medborgares känslo-reraktioner helt utan att samhället behöver befara att det kan rubbas ens en hundradels millimeter ur sin förutbestämda bana, men kan vara en statiskt social organism som helt kan hållas nere i sina förutbestämda socialiserade regler och bestämmelser utan något enda övertramp sker,fast känslor kan inte dödas, ifall de ej accepteras och undertrycks får de andra former av utlopp, en mörk skugg-värld bildas, där folk super sig fulla, knarkar, äter mängder av psykofarmaka, misshandlar varandra, hotar varandra,förföljer varandra,plundrar varandra både fysiskt och mentalt, alltså en skuggvärld där galenskapen kan levas ut i mörkret, att t.ex. Amerika ger sig på andra länder som Irak och Afganistan beror på att de försöker projicera ut sin mörka skugg-världs aggressiva och hatiska känslor på andra än sina egna landsmän, detsamma hände då Kina ockuperade Tibet, detta beteende kan kallas för olika länders projektion av sitt mentalt galna samhälls-system på något mindre mentalt galet land. Detta betyder alltså enligt min ide att Afganistan och Irak är friskare mentalt än både England och Amerika.

fortsättning i morgon.

english