Monthly Archives: November 2010

HOW IT IS 109

Den som älskar sig själv är fri, behöver inte tigga om någonting,
kan säga nej till samhället, till gemenskap
och till att fångas in i en grupp och förlora sig själv i ett slags kollektivt vara,
för den som älskar sig själv är sitt eget samhälle,
är sin egen värld och sitt eget universum,

för den som älskar sig själv befinner sig i åttonde chakrat,
alltså bortom den fysiska kroppen,
och kan då ta in all den makt som finns i universum i sin egen fysiska kropp,
för hon själv befinner sig inte längre i sin kropp,
hon har överlämnat den till alla de krafter och lagar som styr universum,

hon motarbetar inte längre världen med sitt ego,
men har gett upp att vara på ett speciellt sätt, hon slåss inte längre mot världen, universum och kosmos
om vad som är rätt eller fel,
men har inte underrkastat sig själv
och förlorat sig själv i den yttre makten,

men hon har bara sagt att ni kan ta allt vad som tillhör världen
av mitt väsen

och som står under dess lagar,

men själv tillhör jag inte längre världen,
jag tillhör kärleken,
och den håller mig uppe i det åttonde chakrat

bortom världen och dess makt i en annan makt som står över den världsliga makten,

att kunna gå på vatten eller flyga, fast med anden.

jag svävar alltså i anden över världen,
i kärleks-anden svävar jag ,
och den lever sitt eget liv oberoende av univerum och alla dess lagar,

jag lever alltså oberroende av världen.

att den som ger upp allting kommer att få allting,

jag sökte alltid efter kärlek, men fann bara hat och falskhet,
överallt så såg jag ondskans ha-begär, men var fanns då den människan som kunde ge,
som hade kärlek och som ville ge denna kärlek,

som ville ge sig själv till mig, som kunde offra sig själv för mig,
var fanns denna kärleken,

jag såg bara hat där jag gick fram,.

folk var fjättrade till sina hus, sina familjer, sina jobb, sina prylar, sina grupper,
men ingen var fri att kunna ge,
alla satt fast i sig själva eller i världen. .

HOW IT IS 108

Älskade Sita med Ravena?

Då ska vi tänka på att Sita menas fyra olika typer av shakti,
den första är den oheliga kundalinin,
för det är den som normalt stimulerar sexualiteten,
men den håller till bara i de tre första chakran,
huvudsakligen i andra chakrat

den andra typen är den heliga kundalinin, och det är Parvati,
och då handlar det om en övernaturlig sexualitet,
alltså om en sammansmältande sexualitet,

den börjar aktiveras i fjärde chakrat men har sin fulla kraft
först i åttonde chakrat,

men den tredje typen av sexualitet öppnar sig först i det tionde chakrat,
och det är Radha-shakti, Krishnas gemål,
då räcker det att de tänker på varandra, för att de ska uppleva
en sammansmältande kärlek, detta är Laksmi-shakti

men det finns ytterligare en typ av shakti, den högsta,
och den kommer direkt från Nirguna Brahman och kan upplevas
i världen genom Saguna Brahmans form
fast denna shaktin är till sin natur neutral. alltså bortom manligt och kvinnligt,
men kan naturligtvis också ta både kvinnlig och manlig form,
och Sita hade faktiskt denna shaktin inom sig, tror jag,

Men helt klart älskade Sita och Ravena med varandra,
fast Ravena kunde bara uppleva den oheliga kundalini-kraften i Sita

in english

HOW IT IS 105

Kärlek är en underbar känsla,
Men varför just den kvinnan och den mannen älskar varandra,
det har inget med filosofi eller ideologi eller moral eller samhälle eller civilisation eller kultur att göra,
för kärleken är vild och hänsynslös, den lyder under helt andra lagar
än de som håller ihop det sociala,

kärleken är faktiskt asocial,
den bryr sig inte om familjeliv,
för på några få sekunder kan den få vilken familj som helst att totalt braka ihop,
den sprider skräck hos det falska, för helt rakt på sak avslöjas de falska som hycklare,
och de onda som grymhetens apostlar,

det finns inget försvar emot kärleken,
det är därför den bränns på bål, korsfästs eller förgiftas då den plötsligt dyker upp
mitt på torget en helt vanlig dag

en man dricker sig berusad varje dag på alkohol, därför att han plötsligt stötte på kärleken,
den gjorde honom olycklig. fast han orkade aldrig förstå varför,
för att därigenom kunna bli medveten om sin sorg
och bearbeta den i det nya ljuset av kärlek,

faktiskt är kärleken den störste av rebeller
genom sitt genuina upproret emot att förslavas, rutiniseras och förfalskas i samhällssystemet.

Den är också emot alla regelverk och moraler, den är oartig, fast ärlig och uppriktig,
den försöker aldrig göra sig till, aldrig förställa sig,
den kan inte leva i låtsas-relationer, den sätter sig aldrig på tvären eller på någons huvud,

varje gång en man och en kvinna drabbas av kärlek börjar en liten låga
brinna i deras mage och en mjuk värme stiga uppåt i dem,
de börjar längta efter varandra, fast de kanske aldrig tidigare pratat med varandra,
bara råkats som hastigast på någon social plats och observerat varandra
kanske några sekunder eller några minuter.

Men kärlekens pilar är obarmhärtiga, de sårar sina offer,
gör dem olyckliga och trasiga, får dem att känna det äkta
och naturliga på nytt stiga upp inom dem, men
samtidigt den falskhet och lögn som de sitter fast i.

in english

HOW IT IS 104

Krishnas och Radhas kärlek är både optisk och symbolisk,
men Sitas kärlek är högre,
för den sträcker sig kanske ända upp till det elfte chakrat,
är hon Saguna Brahmans kvinnliga form
och hans manliga form Rama,
men Nirgunas Brahmans formlösa form
är kanske Hanuman,
men detta är bara poetiska tankar.