Monthly Archives: December 2010

HOW IT IS 128

Jag fick ett brev i går från Sven
en svensk konstnär

Hej Harald
Spänningarna – skriver du om, har du provat med massage? Det är väldigt skönt och kan vara mycket befriande. De är väl bra på massage i Indien vad jag hört? Det finns så många olika typer av massage.

Tror du inte massage kan vara en av många vägar till inre själslig befrielse? En fysisk väg! Alla vägar bär till Rom!

Det är väl åldern kan jag tänka, jag har det sista halvåret varit på fyra olika slags massage.
Från svensk klassisk massage som är ganska hårdhänt, som knådar upp spänningar i musklerna till mjuk massage som jag upplevde som smekningar. Verkligen skönt. har du inte provat så rekommenderar jag det verkligen.
God Jul
Hälsar Sven

Hej Sven,

du talar om hur vi kan ta bort spänningar från kroppen,
men det är Shiva, åttonde chakrat
som orsakar våra spänningar,

för ju mera Gud vi är desto mera spänningar
får vi i kroppen,

men även djuren får spänningar, ja, till och med träd och blommor,
för allt som lever har en aning av Lord Shiva i sin kropp,
alltså livet har ena foten kvar i paradiset, i alla fall tårna,

för utan Gud i oss skulle vi vara helt automatiska
och röra oss deterministiskt i naturen och aldrig
få några spänningar, alltså få konflikter till vår omgivning.

för att vi får spänningar beror på att åttonde chakrat,
Gud Shiva vill ta oss hem till Eden igen,
upp till tolfte chakrat,
Nirguna Brahman,

så varje liten spänning vi har i kroppen
är alltså genuin kontakt med Gud,
med Hans vilda frihet vi en gång kände i Eden,

vad du talar om, Sven,
är vårt behov av fysisk kontakt,

för varför får vi sexuella spänningar,
dels för att föra släktet vidare,
men dels också för att vi inte har funnit vår inre kvinna,

i Shivas fall Parvati,
men råkar känna henne i den yttre världen,

men om vi då älskar i två minuter för att få barn
kommer vi aldrig att få uppleva Parvati på insidan,
för att kunna finna henne i inom sig måste vi älska mer
än några få minuter med vår yttre kvinna

och då handlar det inte längre om sex,
men om andlighet,
som Osho säger i sin fina bok,
från sex till super consciousness,

ja, han kallar det för samadi,
men det som sker då är att vi finner Parvati inom oss
börjar upptäcka henne
och smälter samman med henne i oss själva,

så de sexualla spänningarna vi känner i världen
är egentligen andliga spänningar,
hur vi ska kunna bli en Shiva,
en Gud på nytt
från att ha varit en fallen ängel i helvetet.

HOW IT IS 127

All magi har sitt ursprung i
att orsak görs till verkan
säger Fraizer i sin berömda bok, den gyllene bågen,

t.ex. då en speciell dans utformas för att det ska börja regna.
och de tror att det börjar regna därför att de har dansat

Den moderna vetenskapen gör precis på samma sätt,
för den definierar en speciell begrepps-värld
och påstår att denna värld av begepp då
är den verkliga verkligheten,

fast det är den ju inte, det är bara MAGI,

för den verkliga verkligheten är någonting annat,

den finns där runt omkring oss
som den egentliga sanningen
om vårt universum,
även om vetenskapen inte vill veta av den

men vetenskapen lägger ut
sin kantiga och trubbiga mall över den verkliga verkligheten

och säger att denna mallen är verkligheten

och att den verkliga verkligheteen då inte existerar,

bara mallen existerar,

och detta är att vända orsak till verkan,

faktiskt kan vi då säga
att en stor del av den moderna vetenskapen
är ren SVART MAGI,

alltså ondska.

HOW IT IS 126

Alla våra spänningar vi har i huvudet,
i nacken,
i ryggen,
i fötterna,
i bröstet,
i händerna
och i munnen och som kommer från en konflikt
mellan oss själva och vår omgivning

och som vi kan uppleva som sexuellt upphetsande eller ångestfyllda,

blockerande smärtfulla eller befriande lustfyllda,
glädjande eller sorgsna osv,

utgör faktiskt vår personliga makt,
vår spontana påverkan på världen och oss själva,
men de så kallade negativa spänningarna
rädsla,
ångest,
förlamning osv betraktas inte som makt i vårt moderna samhälle,

men som sjukdom

och behandlas av psykiatriker med psykofarmaka
för att få dessa spänningar att göras helt okänsliga
så vi inte kan känna dem längre,

men ångest är frihetens möjlighet
och rädsla är modets möjlighet
och förlamning är den dynamiska kraftens möjlighet

och alla dessa spänningar är faktiskt Lord Shiva i vår egen kropp,
hans makt,

fast den makten är varken mentalsjukdom eller fysisk sjukdom
men KÄRLEK,

HOW IT IS 123

att vara subjektiv innebär att du
inte vill ha någonting

för ifall du vill ha någonting
kommer du
att omedelbart registreras som beroende av världen

styrd av det du får

Men Patanjalis ide att vi ska vara indifferent
tror jag inte på

snarare vara mätta på världen
fast hungriga
på det som är bortom världen

in english

being subjective means that you
want nothing

for if you want something
will you
be immediately recorded as dependent on world

driven by what you get

But Patanjali’s idea that we should be indifferent
I do not believe

rather be filled on the world
although hungry
on what is beyond the world

HOW IT IS 121

Den moderna vetenskapen är den största bluffen
någonsin på vår jord,

för den framställer det tillfälligt objektiva
som absolut kunskap

det föränderliga som
absolut sant,

för vetenskapen har skitat ner sanningen
till oigenkännlighet

med sitt systematiska falskspeleri

skitat ner mänsklighetens hjärnor
med magisk fakta

skitat ner det absoluta
genom att kasta tillfälliga nyheter i ansikte på oss människor
flera gånger om dagen

och kallat detta för vetande

då det ju faktiskt handlar om
ren magisk indoktrinering,

alltså hjärntvätt.

HOW IT IS 120

genom kärlek får du rätt kunskap,
rätt vetande

utan kärlek blir ditt vetande,
din kunskap
endast frukter från kunskapens träd,

en ren magi

för orsak vänds till verkan
och verkan till orsak,

och allt vänds emot dig

du som just innan var som en Gud i Eden
blir plötsligt en dåre i det sociala spelet

där allt handlar om
att försöka plundra varandra till sista öret

HOW IT IS 119

I have changed Googles translation, it was bad this time.
Swedish to English translation

it is love that makes a person aware of himself,

but all the people looking after themselves in the thick
social dark cities
in libraries
in cafes
in pubs
in meditationinstitutes
on streets
never find themselves in the external world
because they do not find themselves in the inner world

they are not there either in the inner or outer world
but without actually being there
they are nevertheless there

they are unloved

they are unholy kundalini
they never seek for faces
for eyes to love
for lips to play with

but suddenly one morning turns their love
they feel excited, ecstatic and enraptured
their kundalini fire

Internal sun burn
a light in the inner darkness
they see themselves

a new morning rises in those

a love-world rises in the external world
they can remove the milk from the water

swedish

det är kärlek som gör en människa medveten om sig själv,

men alla människor som letar efter sig själva i det tjocka
sociala mörkret i städerna
på biblioteken
på kafeerna
på pubarna
på meditationsinstituten
på barerna
på gatorna
finner aldrig sig själva i den yttre världen
därför att de inte finner sig själva i den inre världen

de finns alltså inte till varken i den inre eller yttre världen

fast utan att egentligen vara till
finns de ändock till

de är oälskade

de är ohelig kundalini

de söker aldrig efter ansikten
efter ögon att älska
efter läppar att leka med

men plötsligt en morgon tänds deras kärlek
de känner sig entusiastiska, extatiska och hänryckta
deras kundalini brinner

den inre solen brinner
ett ljus i det inre mörkret
de ser sig själva

en ny morgon reser sig inom dem

en kärlekens värld reser sig i den yttre världen
de kan ta bort mjölken från vattnet