Monthly Archives: January 2011

HOW IT IS 172

Är det någon som verkligen förstår vem Lord Shiva är?
För han är mycket svår att förstå,

han är det medvetandet i varje människa
som kan assimilera det destruktiva utan att bli destruktiv,
han är starkare än ondskan,

men inte genom att vara ond emot det onda,
men god emot det onda,

han förlåter sina fiender,
för det är Shiva som säger,
förlåt dem, för de förstår inte bättre

Shiva är den barmhärtige samariten som vänder andra kinden till
som säger att du ska älska dina fiender,

Shiva är kärlekens lidande
Shiva är kärlekens sorg,
han dricker giftet i världen,

som är en blandning av sorg, lidande, ångest, rädsla,
utan att ens rynka på näsan

han är den kosmiska dialektiska kraft
som består av ren kärlek
som håller ondskan i schack
synden i schack så att allt som gjorts fel
kan rättas till
genom att göra rätt karma

det var Lord Shiva som blev korsfäst i Jerusalem
för 2000 år sedan,
för Lord Shiva är den ursprungliga arketypen för Kristus,
det åttonde chakrat,

Det är Lord Shiva som håller alla syndare skyddade
i sitt dödens rike, efter att de dött
i väntan på ny födelse

det är Shiva som ger varje människa rätt karma,
för han vet vad som är rätt
och vad som är fel

Shiva är den som dömmer oss på den yttersta dagen,
Osiris hade den rollen i gamla Egypten,

Men Krishna och Rama är båda en hari-hara människa,
alltså en personlighet där högra kropps-halvan
är Shiva,
men vänstra halvan är Vishnu.

men för att kunna ta emot den högsta njutningen
som vibrerar djupast inne i varje människas hjärta
den högsta, skönaste, underbaraste
samman smältnings orgasmen,
som är möjlig här på jorden,
alltså den yttersta fröjden,

måste vi först dricka giftet,
vara en Shiva,
men också våga vara maximalt skapande
vara en Vishnu
kunna ta emot den högsta njutningen
utan att drunkna i vågplasket

men kunna ligga ner helt avspända på den lilla flotte av ormar
som kallas Naga Sesa

alltså vila i kärlekens kropp

HOW IT IS 171

Guds form i världen, alltså Saguna Brahman, är kärlek,
därför hade Norman O Brown rätt i sin bok, kärlekens kropp,
för allt handlar om att försöka resa kärlekens kropp,

inte maktens kropp,
inte observations-förnuftets kropp,
inte härskandets kropp,
inte hatets kropp,
inte avundsjukans kropp,

inte den prostituerade kroppen,
inte den underkastade kroppen,
inte den kapitalistiska kroppen,
inte den bestaliska kroppen,
inte vilddjurs kroppen,

men hur många orkar, orkar orkar
resa kärlekens kropp,
resa 1 promilles kärlek i sig själva
varje dag

och steg för steg förvandla sin ego-kropp
till en ren kärleks-kropp

där alla konflikter, spänningar till världen
löses upp totalt, och en konflikt-fri kropp
blir rest som är bortom världen,

bortom naturen, bortom alla former av emotionella reaktioner,
en totalt harmonisk och perfekt kropp
som vibrerar av kärlek dygnet runt,

Krishna orkade, Rama orkade, Jesus orkade,
Hermes Trismigistos orkade, Matsya orkade,
Parasurama orkade, Vamana orkade,

Adam Kadmon var Saguna Brahman,
Eva var Saguna Brahman,
alltså Guds kropp i världen,

men varför föll denna underbara harmoniska kärleks-kropp
ner chakra för chakra till de tre första chakran,
anus, känsorganet och magen,

därför att varje dag utvecklades 1 promilles konflikt
mellan Adam och Eva,
mellan människan och världen,
och varje konflikt skapade en spänning
i hennes kropp

och varje gång de älskade Adam och Eva
började då makt ta plats mellan dem,

och grälet kom,
och hatet kom,
och ondskan kom,

men när människorna älskar med varandra idag,
så många år efter Matsyas födelse, efter Adams födelse,
kan vi verkligen kalla det för att älska,

är det inte en hatets friktion,
en maktens friktion,
de känner i andra chakrat några minuter
innan utlösningen sker,

och även ifall de håller på i flera timmar,
genom någon slags teknik,
så är det fortfarande hatets friktion som
gnistrar och värmer i andra chakrat,

för hur ska de kunna uppleva en kärlekens friktion
som Krishna upplevde, då deras kroppar är full av
spänningar, konflikter, gräl, hat och makt,
alltså helgjutena ego-kroppar..

Vem kan finna vägen till Eden,
vem kan finna sin kärlek,
vem kan finna vännen sin
för att kunna älska fram sin kärlek

vem orkar ta emot allt hatet mitt,
vem orkar bära min sorg
vem orkar ta emot min ångest
min rädsla för att dö,

är det du fågel fenix,
är det du garuda som orkar ta upp mig
till Nirguna Brahmans
strålglans
till Hans gränslösa kärleks-rike

HOW IT IS 170

Att försöka bli NORMAL
är att göra våld på sig själv,

ifall det är nödvändigt,
ifall du känner dig pressad av din omgivning,
försök begå så lite våld som möjligt på dig själv,
för du ska vara försiktig med dig själv,

göm dig bakom en sten, bakom ett träd,
bakom ett berg,
göm dig i skuggan,
göm dig i mörkret,

då de kommer med sina samhälls-tillformade ögon
ock ska undersöka dig,
rannsaka dig,

ifall du verkligen är normal,

det är som att vara en jude i Tyskland
då Hitler styrde.

HOW IT IS 169

Jag är trött på system, jag vill skriva osystematiskt,

I den gamla yoga-kunskapen sägs det
att vi ska inte identifiera oss med kroppen, men med Atman
som kan sees som en föreningspunkt mellan ande och själ,

och det menas att vi ska inte identifiera oss med vårt sociala rike,
men med vårt ande-själs rike,
men hela utveckling på 1900-talet handlade om
Homburge Erikssons ide om att adaptera en social identitet,

att vår hjärna skulle centrifugeras ut i samhället
och då omvandlas till en NORMALT tänkande hjärna,
att vi då objektifierat våra subjektiva och egna tankar
till generella tankar för samhällets bästa,
alltå likformat oss själva,
förnekat det unika i oss, det udda,
det avvikande,

alltså gett upp det individuella för att kunna underkasta oss det
kollektiva, det generella och då förvandlas till en
normal människa

och därmed framstå som två helt olika människor,
alltå oss själva som då samhället ogillar och förnekar

och den normala människan som samhället belönar och stödjer
och hyllar,

och då känner vi att vi förkastas av det sociala
då vi försöker vara oss själva, leva utifrån vårt hjärtas
spontana själskraft,
alltså då vi försöker öppna dörren till själens rike,
till Atmans rike, till andens rike.

men då Jackson Pollock står på huk med en rykande cigarett i mungipan
och ett glas konjak på marken i närheten
och skvätter ut målarfärg genom sin speciella dropp-teknik på den stora
uppspända målarduken
och skapar fram sin unika konst

vet vi att han inte är en normal människa,

som lever mekaniskt i samhället, men en själslig
människa som lever utifrån sina unika känslor från sitt hjärta
och kan förvandla dem till stor och orginell konst,

och då kan vi förstå att Jackson Pollock faktiskt var på väg
att förvandla sig själv till en andlig människan,
till en Adam Kadmon, till en Matsya,
genom att han klara av att objektifiera
sina känslor i konst,

samma gäller för det sexuella umgänget,
konsten att kunna älska med sitt hjärta,
med sina läppar och med sina ögon,

att kunna objektifiera sin sexuella känsla
individuellt och kunna hålla den normala människan
borta från sovrummet och sängen

men för att kunna älska den andre
måste man kunna känna att man kan älska sig själv helt fritt,

att den andra verkligen älskar en,
att det ej handlar om teknik eller manipulation,
men att kärleken kan möta sig själv
i de bådas hjärta,
i de bådas läppar,
i de bådas ögon

och faktiskt kommer kärleken från krönet av vårt huvud,
från själva toppen på kroppen
från Gud
Nirguna Brahman
som i ensamt majestät faktiskt alltid styr människan

och ju mer öppna vi är för kron-chakrat,
ju mer öppna vi är för Nirguna
desto mer kärlek sköljer han ner i oss
i våra ögon
i våra läppar
i vårt hjärta,

men i det sociala sexuella laboratoriumet,
som växte ut till ett sexualitetens monster under 1900-talet,
tror de
att kärleken finns i andra chakrat
i sexualorganet

därför att när de älskar är det den normala människan
i dem som älskar

hjärtat är det mystiska vattnet,
mjölken

läpparna är Naga Sesa, den flotte av ormar
som Vishnu ligger och vilar på

så när ni kysser varandra
ska ni känna att ni är på Naga Sesa

och ögonen är Visnu och Laksmi
Krishna och Radha
som dansar
av fröjd

och Guds öga
är krönet på huvdet
där evigt och tillfälligt
möts

HOW IT IS 168

Det finns alltså tre olika riken

det sociala riket, det själsliga riket
och det andliga riket,

men hur kommer vi in i det själsliga riket?
hur öppnar vi det själsliga ögat?

vi måste börja objektifiera våra känslor,

men då får vi genast observations-förnuftet på oss,
som säger att vi ska inte objektifiera våra känslor
men våra tankar,

folk blir förvirrade, för de vet inte ens vad objektifiera sina
tankar är för någonting,

de förstår inte den processen,
fast objektifiera sina tankar menas att man sugs upp av samhället
och förlorar sig själv

men vi (folket) börjar göra denna objektifiering av tankarna
redan i sex till sju års åldern
rent mekaniskt utan att engagera våra känslor
då vi börjar i skolan,

samtidigt som vi då faller ner från fjärde
till det tredje chakrat
förlorar kontakten med själen

för varje utbildning handlar om att objektifiera sina tankar
göra sig dum till sig själv
men klyftig till samhället

fast klyftig menas här att bli som en papegoja
försöka härma grupp-ledarna

för ifall du vill bli en fri människa
ska du undvika utbildning, uppfostran, socialisering
alltså att objektifiera dina tankar

men hålla fast vid dina subjektiva tankar

och försöka objektifiera dina känslor
istället för dina tankar

sexualiteten är den centrala känslan

Margaret Mead observerade på vissa söderhavs öar
att alla hade sexuellt umgänge med alla
att de började detta umgänget redan
i nio års åldern
att ingen kriminalitet då fanns i deras små samhällen

att objektifiera sina känslor är detsamma som att relatera dem till världen,
visa vad man känner

jag ska fortsätta skriva i morgon om känslor.

fast allting börjar faktiskt med anden
och slutar med anden

HOW IT IS 167

Att vara inlåst i det sociala helvetet och tro
att detta är det högsta paradiset

är att vara totalt bortdribblad från
hur det egentligen är

Vi föds inte längre som en Adam Kadmon
eller som en Matsya

men vi föds med sjätte chakrat öppet
som en själs-människa

fast samhället med sitt observations-förnuft
vägrar erkänna detta därför faller det lilla barnet
ner till femte chakrat
och sedan till fjärde chakrat
och då det faller från fjärde chakrat till det tredje chakrat
förlorar det kontakten med själen
och detta är den största tragedin på jorden idag
och varje litet barn upplever detta som det stora traumat
och det sker normalt då hon är 5 till 7 år gammal
alltså ungefär då hon börjar i skolan

och då är bara första till tredje chakrat öppet,
för alla de andra chakran har blivit låsta.

och samhället formas då som en projektion av de tre första chakran
slutet, tillknäppt,
med klara regler om hur man ska uppföra sig,
med lagar och förordningar
och med ÄGANDET
som livets mening

alltså ett primitivt jägar-samhälle
där varje dag är en jakt
för att skaffa
mera pengar
mera mark
mera prylar
mera och mera

där kärlekens blommor
ses som ogräs och klipps av med maskinen
för att snygga till runt huset

där det högsta njutandet handlar om droger och tekniskt sex-umgänge
som ett pseudo-Nirvana

och idag är hela världen inlåst i detta sociala komplex
utan några dörrar alls
till den äkta friheten från de tre första chakran

annat än det konstgjorde gränsbrytandet genom t.ex. alkohol
då man ger sig själv en liten kick och plötsligt anar
den frihets-upplevelsen man hade som barn

och hela detta sociala helvetet kan kallas för KROPPEN

och det som inte får finnas men ändå finns är SJÄLEN
men hur hitta nyckeln till fjärde chakrat
och till femte och sjätte
och sjunde chakrat
och öppna sin själs öga

och hur kunna hitta GUD
i denna tillknäppta socialt låsta värld
där allt flyter omkring på lögner och svikna löften

och flyga upp på himlen
som fågel fenix.

HOW IT IS 166

Jag tar rulltrappan upp i det nybyggda äffärskomplexet i New York City
och då våra ögon möts
blir jag plötsligt
förälskad

därför att min ande såg sig själv i dig,
därför att jag såg min egen kärlek till mig själv i dig,

därför att jag såg dig med Guds öga,
med Horus öga,
med Garudas öga,
med Hanumans öga,
med den heliga andens öga

rakt igenom ditt kött

och jag kände att din själ
flög snabbare
än ljuset

rakt in i mig

HOW IT IS 165

När jag ser den blå himlen
känner jag glädje
i mitt hjärta

jag ser
jag känner

min handling är alltså flyttad från kroppen
till hjärtat

min känsla
mellan mig och himlen
rör sig snabbare än ljuset

min själ
mitt hjärta
är därför bortom Einstens universum
bortom ljuset

för min själs öga
ser dig
bakom ditt kött

HOW IT IS 163

Jag har varit utan pengar i över 2 månader på grund av ett tekniskt fel.
varit fattig.
varit riktigt på botten av det Indiska samhället

men jag har aldrig någonsin använt droger,
jag undviker att ta medicin även då jag är sjuk,
jag vet därför ingenting om droger
jag röker inte, jag dricker inte,
jag har ej haft sex de 19 åren jag levt här,
jag äter vegetarisk kost,

jag vill känna att jag tycker om att leva
utan att behöva underhållas av omgivningen

utan att vänta på att omvärlden ska ge mig en kick,
förvänta mig att lyckan ska komma från någon viss sak, t.ex. en ny soffa

eller ifrån någon speciell person som ska göra mig lycklig,
som ska få mig att känna mig bättre,

jag vill känna att lyckan finns inom mig,
fri från världen

fast jag gillar naturen, blir glad då jag ser ett vackert träd
eller vackra blommor,
jag älskar den blåa himlen, de gråaktiga bergen,
de vita molnen och fåglarna och havet,

jag känner
min själs öga är öppet

matsya är anden, men kurma är själen,
matsya är Adam Kadmon, men kurma är SKÖNHETEN

och till Adam och Matsya skapade Gud skönheten
själens rike

vårt verkliga Kosmos

Och Gud sade
jag ger er skönheten
hennes kropp är gjord av kärlek
älska varandra

Och Varaha, HANDLINGEN, TIDEN,

ger jag till dig Matsya,
till dig Adam,

men jag kommer alltid att finnas inom dig, Matsya,
så ifall du tvekar nån gång,
kan du alltid fråga mig,

men dharmat, alltså Varaha,
är kärlek.

därför kan sex aldrig vara fel.

men för att kunna uppleva den ursprungliga skönheten
som Gud gav oss

som livets mening,

ska det sexuella umgänget vara Varaha,
och medvetandet vara Matsya,
alltså Adam Kadmon

och själen vara kurma,