Monthly Archives: January 2011

HOW IT IS 162

Ifall din själs öga är öppet
kan du se alla människor på jorden

genom att intuitivt, kreativt gestalta
deras vibrationer och strålar

själens värld blir då helt synlig för dig och
denna värld, som då är en sann värld,

för själen ljuger aldrig,

befriar dig då från den sociala-materialistiska världens tvång,
moral och vetenskap,

och osynligt för din omvärld
stiger du då in i en högre värld från fjärde till sjunde chakrat
som inte är en fantasi-värld eller en schizofren värld
eller en falsk manipulativ värld,

men som en bro

som kan bära människan från den sociala
magiska världen över till Guds rike,
som existerar i åttonde till tolfte chakrat,

själen säger aldrig att han är jude
eller hon är Brahmin
eller att hon är vit och
han är svart eller att han är rik
men hon är fatig

eller att han är utbildad
men hon är outbildad
för själen har inga sociala och fysiskt ytliga begränsningar

själen säger att hon älskar dig
och att du älskar henne

för substansen, essensen i själen
är kärlek

som de gamla alkemisterna och Rosenkorsarna kallade
för Eter
det ämnet som universum är skapat av

äkta konstnärer och äkta andliga människor
har åtminstonde ena foten inne i den själsliga världen

Dostojewski, Samuel Becket, Al Pacino, Greta Garbo, Asker Jorn,
Eric Rohmer, Kodi Samy, Mayama osv..

HOW IT IS 161

Boken Härskardjuret av Tiger och Robin
handlar om den människan som befinner sig
i första till tredje chakrat

och lever totalt under observations-förnuftets tyranni
förslavad i en social fyrkantig bur
med ett nät av siffror, tickande klockor
och mekaniska rutiner
djupt in i ryggmärgen

som en av Dr Watsons råttor eller
som en av Dr Skinners duvor eller
som en av Dr Pavlovs hundar

och det tragiska i tillvaron är att de flesta sitter och häckar
i sådana här burar

vi kan därför säga att första till tredje chakrat
konstituerar KROPPEN

men fjärde till sjunde chakrat står för SJÄLEN

och åttonde till tolfte chakrat utgör ANDEN

men även då vi sitter där i buren, rädda, förtryckta,
utsugna, förvirrade,och nervösa,
så svävar alltid Guds ande
över vattnet

och Guds ande menas vårt egentliga huvud
och vattnet står för själens rike

fast vi upplever oss genom observations-förnuftet
totalt förtryckta

utan själ och ande

som om vi alla är djur med naturen
som vårt rätta hem

då vi egentligen är
all-seende gudar
med evigheten som vårt hem

HOW IT IS 160

Tredje ögat
är Guds öga

som börjar aktiveras då du når åttonde chakrat,
för åttonde chakrat till tolfte chakrat är Gud,
olika aspekter av Honom,

och Hans öga är allsmäktigt
för när du öppnar detta öga vet du
och får svaret på alla dina frågor

och då förstår du att han alltid varit din Guru,
din vägledare och beskyddare

och att den sanna verkligheten
är kärlek

HOW IT IS 157

Ifall du vill försöka öppna ditt själsliga öga
måste du först ta dig upp till fjärde chakrat,
som är hjärtat

för då börjar du kunna se andras vibrationer
och komma i kontakt med
den sanna verkligheten
som är Gud

men för att riktigt ordentligt få en perception
av folks vibrationer och strålning
göra en trovärdig tolkning

behöver du komma upp
ända till det sjunde chakrat
som är krönet på huvudet

HOW IT IS 156

Vibrationer och strålning
kan tolkas intuitivt genom hjärtat
som är själens öga

och kan förmedla högre sofistikerad
intellektuell förståelse
till hjärnan

och en dag kan själens öga
flyga upp till huvudet
och då öppnas tredje ögat
som är den högsta formen
av intellektuell förståelse i medvetandet

medan observations-förnuftet genom våra ögon
endast kan förrmedla
en lägre primitiv intellektuell förståelse
i hjärnan

skapa en outvecklad, grov och mycket förenklad
verklighets-bild
genom att definiera den brepps-mässigt
språkligt

därför är okunskapen stor bland människorna på jorden
men kunskapen obegripligt liten

fast de Brahminska prästerna tycks vara de enda i världen idag
som har det själsliga ögat öppet

HOW IT IS 155

Överallt stöter vi på olika system som griper tag i oss
kan få oss ur balans,
få oss förvirrade
få oss att tappa kontrollen över oss själva,

göra oss nyfikna till exempel på den nya bil-modellen i skyltfönstret,
dupera oss,
förtjusa oss,
att just denna modellen skulle göra oss lyckligare,
göra oss mera upphöjda,

och idag kan vi teckna ett förmånligt lån,
väkommen, välkommen, kära kund,
sitt ner i den mjuka fotöljen

och plötsligt har vi skrivt under namnteckningen på ett lån,
som innebär att vi är totalt i händerna på en bank,
pressade att betala en hög månadsavgift,

och för att slippa magsår eller djupare neuros
jobbar vi som en slav flera år för att undvika åtal från banken
och kanske hamna i fängelset,

vi fastnade alltså i ett av dessa osynliga system
som florerar runt omkring oss
och inte blev vi lyckligare av den nya bilen,
men vi förlorade friheten att kunna ägna oss åt vår INRE värld,
vi slukades av den YTTRE världen
och fick då jobba hårt i vårt anletes svett
för att klara avbetalningarna,

en politiker står på torget och pratar
och vibrerar ut sitt politiska system

en präst står och predikar i sin kyrka
och andas ut sitt religösa tro-system

varje människa på jorden vibrerar ut sitt speciella system

för varje människa vibrerar och strålar ut
sitt väsens egenartade system till sin omgivning

i varje ut andning
och i varje in andning

men visst handlar det om känslor och en själens osynliga rike
som faktiskt inte har några nationella gränser
men omfattar hela jordklotet

fast det är mer än detta
för det handlar också om den astrala världens vibrationer
från de dödas rike

som har fullt inflytande över oss genom vår astrala kropp
och manipulerar oss livligt på natten då vi sover

men alla dessa system
alltifrån politiska till astrala
som vi lever i som slavar

och som vi inte ens direkt kan tolka, känna eller identifiera

som t.ex. den brahminska prästen Saraswati Swamy i Kumbakonom
som genom en enkel puja kan tolka dessa vibrationer och strålar
från vilken människa som helst på jordklotet

och därigenom kan han skriva ut ett detaljerat kosmogram
för den människan han råkar gör en puja för,

och ifall vårt eget system blockerar oss,
ger oss ångest och besvärande symtom

kan vi gå i Freudiansk psykoanalys
där alla dessa system som inte fungerar kallas för
mentala och psyko-somatiska komplex

som en analytiker då ska kunna hjälpa oss att lösa upp
genom att vi då ska associera fritt tills vi plötsligt stoppar
och då antas detta bero på att ett
visst specifikt komplex kommit upp i vårt medvetande

och kan då analyseras och förhoppningsvis försvinna

men Freud säger aldrig
vilket system som är det rätta
och som vi kan kalla för HÄLSAN SJÄLV.

Men alla dessa olika system är faktiskt inget annat än
den psykiska dimma som människorna
går omkring i
och som hindrar dem från

att se den sanna verkligheten

för den sanna verkligheten är inte lätt att upptäcka
för den är Gud

och hur många människor har verkligen sett Gud
sedan universum och människan blev till

Sokrates såg aldrig Gud,
men såg det goda skenet från Gud

Sigmund Freud, denne gammel-judiska prästen
vågade aldrig tro på Gud,

men ville befria människan från hennes psykiska symtom,

så en symtom-fri värld
trodde han på

men vad är detta annat än en förträngning
av den sanna verkligheten

alltså en förträngning
av Gud

HOW IT IS 154

Ifall Nirguna Brahman inkarnerade i mig, förkroppsligade sig i mig,
skulle jag gå upp i bergen i en grotta
och börja sända ut över världen i ord och bild,
som ett nytt teve-bolag som jag skulle kalla för Garuda,

genom det tredje ögat
24 timmar om dygnet
till jordens alla människor

att försöka älska varandra
att försöka vara medmänskliga
och förlåta de som gör fel
och inte förfölja dem

att inte plundra varandra,
inte våldta varandra,
inte lura varandra,
inte ljuga för varandra,

och till Amerikas president Obama
att sluta kriga,
att sluta tillverka vapen,

men försök skapa fred
försök skapa ett vänligt samarbete mellan alla nationer

och ifall det tredje ögat fungerar ordentligt
kommer det att influera alla människors tankar
och en ny värld kommer att formas fram
och Nirguna Brahman kommer då att styra världen

och det gamla magiska samhället kommer att dö bort
och det nya samhället som kommer att växa fram
kommer att vara rakt, enkelt, öppet, ärligt och fullt av agape.

HOW IT IS 153

Skälet till att den enskilda människan idag är så hårt kontrollerad
och så förutsägbar i sina handlingar
att vi kan kalla henne för en kapital-motiverad
maskin-människa,

som alltså inte är ödesbestämd eller deterministisk
instinktsmässig utan frri vilja o,s,v,

är att den styrande makten önskar en sådan i detalj kontrollerad
människa i sitt system.

Men de som styr, presidenter, kungar, ministrar, politiker
i både demokratiska och diktaturiska samhällen är
egentligen inte de verkliga styr-krafterna,

för dessa makt-individer är också själva offer för den makt de upprättehåller
och bara verktyg för denna makten, som faktiskt har sitt upphov
i ängeln Lucifers uppror emot Gud.

Och genom sitt uppror emot Gud visar denna kraften
att den är emot det gudomliga,

och idag utpekas den kraften som vetenskaplig,
genom att den upphöjt det mänskliga observations-förnuftet
till den högsta auktoriteten i vårt universum,

därför är vårt observations-förnuft den makt som egentligen styr oss,
därför förkastas intuitionen som ett trovärdigt kunskaps instrument
i den mänskliga organismen

och den skapande kraften som ju inte kan kontrolleras av samhället,
men fortfarande är fri har isolerats som en specifik kraft
som vissa få besitter

och klassificerat dem som konstnärer

och gjort den totalt ofarliga för den vetenskapliga kraften
genom att stänga den ute ifrån alla sammanträdes-rum
och makt-centra i samhället där vår framtid diskuteras,
men istället försökt mota i den i nöjes-industrin
och få den att framställas som ren underhållning
av våra sinnesorgan,

och Amerika kunde då lyfta upp ett underhållnings-geni
som Michael Jackson till himmelska höjder
och därmed försöka få den samhälls-kritiska konsten att försöka
följa Michaels exempel för att därigenom uppnå populäritet
och rikedom,

göra konsten fri från djupare innhåll,
men mera effekt-utformad som ytliga sensationer, ungefär som en sång
som låter fantastiskt skön vid första lyssningen men tappar sin skönhet
efter några få lyssningar,

därför att den byggde på några få enkla mekaniska upprepningar
som vid första lyssningen kunde kittla lyssnarnas mest ytliga
sensations-receptorer,
men genom sin upprepbarhet, sin mekanik, sin automatik förlorade
sin attraktionskraft,

men detta observations-förnuft kallar George Orwell
för Big Brother,
det vakande ögat,
det skuldbelastande ögat,

vetenskapens och den sammanlänkande vetenskapliga
moralens öga,

och allt detta kontrollerande
är alltså en effekt av vårt uppror emot Gud,
emot det gudomliga,
det andliga,
det intuitiva,
det skådande,
det skapande,
det själsliga,
därför att det observerande-förnuftet vill att varje människa ska vara
precis som den andra människan,

ej skilja sig åt, att alla ska vara precis lika dana,
därför att det då är enklare att kontrolleras,
enklare att klassificeras.

därför klassificeras människor utifrån enklare sociala kriterier
såsom, ålder, kroppslängd,yrke, inkomst, kön osv,
och mekaniserar dessa kriterier till roller
som vi måste spela

inte utifrån kärleksförmåga, själslig kraft,
skapande kraft,
intuitonsförmåga, medmänsklighet,
barmhärtighet, agape, osv.