Monthly Archives: September 2011

how it is 244

Allt är sig likt på mitt ashram, fast med den skillnaden att jag har fått två positiva orders från high court att polisen  omedelbart måste avsluta våldet mot mig och mitt ashram, fast så har inte skett, jag väntar fortfarande på en adekvat handling från polisen i detta ärendet, varför de dröjer vet jag inte, och nån hjälp från min ambassade dröjer, för de har varit passiva i snart 20 år,

 

ORDERS FRÅN HIGH COURT

In english

Everything is the same at my ashram, but with the difference that I have received two positive orders from the High Court that the police must immediately end the violence against me and my ashram, though it has not happened, I am still waiting for an appropriate action from the police in this matter, why they wait I do not know, and some help from my embassy is delayed, for they have been silent for almost 20 years,