Monthly Archives: January 2012

HOW IT IS 257

I lördags kom det 100 000 kerala Braminer för evil mantra-puja emot mig, dessa Brahminer var ihopsamlade från hela Indien därför att alla Brahminska präster för puja i Kerala är så gott som döda och alla Nombottries som gjorde evil puja från Guruvajappa tempel i Kerala emot mig är i stort sett utplånade av Vishnu,

de gjorde tio pujas samtidigt på vänstra kinden och de döda stora kobror, flera elefanter och en mängd småflickor som de köpt billigt av fattiga familjer av de lägsta kasterna, för då de gör pujan är det viktigt att också den kvinnliga sidan i mig får sig en attack av dessa grymma präster, de ger flickorna sömn-medel sedan skär de upp vid halsen så blodet rinner ner i puja cirkeln,

jag menar att dessa Brahminska präster i Kerala är de mest bestaliska människorna på jorden,
men Vishnu dödade dem alla genom att returnera deras onda kraft
och Raja säger då vi snackar på söndagen att varje präst fick 100 000 rs, alltså omkring 12 000 svenska kronor,

men Raja frågar jag, varför utför de sina ritualer då de vet att de kommer att dö?
och Raja skrattar en aning och svarar, att nog skulle jag begära mer pengar ifall risken att dö fanns.

och på full-moon natten kommer det 70 000 till, men alla dör redan efter några minuter, för de utförde en stor puja
på själva växlingen till Full-moon,

dessa Brahminska präster hur funkar de egentligen
för fast att en stor grupp dör kommer det direkt nya och alltid aggresiva och attackerande
med sina benknoter från döda kroppar.

de Kristna mantra-people verkar vara helt utplånade i världen, och Raja säger att de försöker samla ihop en ny grupp till black-moon, men bara omkring 7000 kerala Brahminer från arabländerna.

och det var Vatikanen i Italien som betalade kalaset alltså omkring

1940 millioner svenska kroner,

HOW IT IS 256

När jag åker ner från Kodaikanal och fikar på Rosgarden, och sticker iväg emot Theni och passerar Devadanapatti och därefter Perikulam och sedan 15 km till Theni kan man se det nya vägbygget som pågår som är en highway upp till Kumeli  just över gränsen till Kerala och jag ska visa denna resa genom fotografier som jag tog