Category Archives: Swedish

HOW IT IS 257

I lördags kom det 100 000 kerala Braminer för evil mantra-puja emot mig, dessa Brahminer var ihopsamlade från hela Indien därför att alla Brahminska präster för puja i Kerala är så gott som döda och alla Nombottries som gjorde evil puja från Guruvajappa tempel i Kerala emot mig är i stort sett utplånade av Vishnu,

de gjorde tio pujas samtidigt på vänstra kinden och de döda stora kobror, flera elefanter och en mängd småflickor som de köpt billigt av fattiga familjer av de lägsta kasterna, för då de gör pujan är det viktigt att också den kvinnliga sidan i mig får sig en attack av dessa grymma präster, de ger flickorna sömn-medel sedan skär de upp vid halsen så blodet rinner ner i puja cirkeln,

jag menar att dessa Brahminska präster i Kerala är de mest bestaliska människorna på jorden,
men Vishnu dödade dem alla genom att returnera deras onda kraft
och Raja säger då vi snackar på söndagen att varje präst fick 100 000 rs, alltså omkring 12 000 svenska kronor,

men Raja frågar jag, varför utför de sina ritualer då de vet att de kommer att dö?
och Raja skrattar en aning och svarar, att nog skulle jag begära mer pengar ifall risken att dö fanns.

och på full-moon natten kommer det 70 000 till, men alla dör redan efter några minuter, för de utförde en stor puja
på själva växlingen till Full-moon,

dessa Brahminska präster hur funkar de egentligen
för fast att en stor grupp dör kommer det direkt nya och alltid aggresiva och attackerande
med sina benknoter från döda kroppar.

de Kristna mantra-people verkar vara helt utplånade i världen, och Raja säger att de försöker samla ihop en ny grupp till black-moon, men bara omkring 7000 kerala Brahminer från arabländerna.

och det var Vatikanen i Italien som betalade kalaset alltså omkring

1940 millioner svenska kroner,

HOW IT IS 256

När jag åker ner från Kodaikanal och fikar på Rosgarden, och sticker iväg emot Theni och passerar Devadanapatti och därefter Perikulam och sedan 15 km till Theni kan man se det nya vägbygget som pågår som är en highway upp till Kumeli  just över gränsen till Kerala och jag ska visa denna resa genom fotografier som jag tog

HOW IT IS 255

 

intellektets tyranniska öga

brinner på himlen

 

och du Iren ligger bredvid mig

på botten av allt kaos

vår kundalini är en jättestor fågel

 

en tidig morgon ska vi flyga bort från den astrala världen,

vi ska aldrig mer komma tillbaka,

 

jag hör ditt hjärta dunka

vi ska födas under vattnet

vi ska födas utan våld

dina läppar lyser

djupt därnere på botten av allt

som funnits

HOW IT IS 254

mitt hjärta är Hari-Hara

min nos är Horus,
mina ögon är Garuda,

mina fingrar är Krishnas
mitt hår är Ramas

min hjärna är Nirguna Brahman

mina tankar är allsmäktiga
fulla av mirakel,

kanske ska jag hämnas en dag
kanske inte

jag lever på botten
av den Indiska oceanen,

för jag andas som Matsya
som fisk-avataren

ingen kan se mig

alla kan se mig utan att förstå att de ser mig

för de förstår inte vem jag är

HOW IT IS 253

Du sitter på molnen
du ser den stora flocken av människor röra sig nere på gator och torg,
Men var är Adam,
de rör sig mekaniskt, rutinartat utan självkänsla och spontanitet,
fast en gång i tiden var de faktiskt ganska fria
fast nu har de blivit organiserade grupp-människor,
så kallade objektiva människor

för de tror att den egentliga konflikten mellan människorna
står mellan objektivt och subjektivt, att det gäller att  försöka bli mera objektiv,
mera anpassad till flocken, till organisationen, till facket,
till partiet, och försöka döda det sista lilla spontana livet i ens hjärta,
så man slipper göra fel,

men du, detta köret av ideer bottnar i vansinne och självutplåning
därför säger jag till dig som en verklig vän,

Sök subjektet
sök inte objektet, för det är falskt,
bedrägligt och fullt av magisk vilseledning,

sök inte efter andra, sök efter dig själv,
för innan du hittat dig själv kan du inte hitta de andra,

för den verkliga konflikten här på jorden
är den mellan ont och gott,

du måste finna det goda inom dig själv,

du har kanske läst Ramajana,
där Vishnu-avataren Rama  som representant för det goda på jorden
dödar den onda demonen Ravena

och Gita där Krishna som den fullödiga goda människan
hjälper Arjuna att förinta ondskan,

var inte någon fanatisk holligan
som dödar folk på läktaren därför att de är fans från motståndar-laget,
för alla dessa dåraktiga krig föds därför att de är totalt blinda för det goda,

sök efter dig själv i din kropp, i ditt hjärta, i din hjärna,
i dina fingrar, i dina tår, i dina ögon,

sök efter din känslighet på läpparna i kyssen
då du möter ditt älskade kärleks-objekt på natten.

och speglar
ditt subjekt.

för subjektet finns ej i världen

fast de som älskar dig
ser ditt subjekt
kan identifiera ditt verkliga vara

HOW IT IS 252

 

kom Kundalini, kom och dansa för mig,

jag är ensam här i vinden,

 

 

du brinner runt omkring mig, 

du brinner ända upp till bergets topp,

 

 

du är solen nere på jorden, 

du är ljuset som leder oss till kärlek

 

jag såg en kvinna en gång 

hon gick på en gata i Paris,

 

 

kom, sa jag, kom och dansa för mig, 

jag är ensam i vinden,

 

 

 

kom och brinn för mig, Fatrme, 

brinn på läpparna, 

brinn på fingrarna, 

brinn i ögonen, 

 

jag är ensam, Fatme, 

jag är ensam i ditt hjärta,

 

jag lever i elden 

jag lever i ljuset 

jag lever i dig

HOW IT IS 251

 

Överallt såg jag mörker

på trottoarerna, på rulltrapporna

som tog mig uppåt i sal efter sal

i skyltfönstren såg  jag mörker,

i nyckelhålet, i nyhetstidningarna,

svarta sken

i städerna på dagen, 

i regeringens sammanträden, 

i krigsindustrins nya produktion

 

jag såg dig gå ensam genom gräset 

du var inget djur 

du sökte efter elden

för världen skakade av köld 

du hade gått tusentals mil helt ensam genom det tjockaste mörkret 

du letade efter elden

 

du stod där framför min dörr 

jag såg dina stora gröna ögon 

du visste att det var bara genom att älska totalt hängivet 

som vi kunde brinna 

tillsammans

 

som vi kunde skapa en egen sol 

som skulle lysa 

HOW IT IS 250

 

Att lyfta sin kundalini-shakti, få den att stiga från första chakrat uppåt till fjärde chakrat och så vidare kan bara Lord Vishnu hjälpa en med,  meditation, tantra, mantra, pranayama osv, kan temporärt få kundalini-kraften att stiga uppåt i kroppen,  

men kanske bara några timmar eller några dagar högst och behöver då regelbundet stöd av att nån utför mantra puja  

eller att man repiterar nåt mantra, för dessa tekniker förmår ej att få det gudomliga inom människan att samarbeta, men allt blir bara ett mekaniskt försök  som alltid slutar i sammanbrott,  

därför kan människan aldrig utveckla sig emot en harmoniska helhet utan att Gud är med på det, ‘

in english

To lift the kundalini-shakti, get it to rise from the first chakra up

to the fourth chakra, and so on can only Lord Vishnu help one with,

meditation, tantra, mantra, pranayama, etc., can temporarily get kundalini energy to rise upward in the body,

but maybe just a few hours or few days at the most and it needs regular support by someone performing puja mantra

or that someone repeast mantra for these techniques can not get the divine in man to work, but everything is just a mechanical attempt that always ends in collapse;

Therefore, man can never develop to a harmonious whole without that Gods support it,

 

 

HOW IT IS 249

 

Jag lyssnar på Dylans Blonde and Blonde och hans sånger är en underbar anti-medicin emot evil mantra puja, för Dylan sänder ut sina goda vibrationer runt jorden, och frälser oss en aning från det onda,  

och från Sälapatti som ligger ungefär 6 kilometer fågelvägen från mitt lilla garuda ashram startar de onda mantra vibrationerna och ligger då som ett svart täcke över mitt ashram  

skapat av sankarchary Knachy Puram och Sai Babas kvarvarande grupp och Romerska kyrkan  

och allmänheten i detta området har smört in sitt hår med grön olja för att kunna vara kraftöverförare och allmänheten har faktiskt varit totalt hjärntvättad från 1995 av de Brahminska prästerna  

av den evil puja som faktiskt idag sänds från Palani Tempel, fast hemligt, för jag tror inte ens  

de som styr i detta tempel vet om det, fast dessa som sänder puja emot mig är Kerala Brahminer och Kombakonom brahaminer,  

men Lord Vishnu har full kontroll

in english

I am listening to Dylan’s Blonde and Blonde and his songs is a wonderful anti-medicine against evil mantra, puja, for Dylan sends his good vibrations around the earth, and saves us a little bit from evil,

and from Sälapatti which lies approximately 6 km straight line from my little Garuda Ashram starts the evil mantra vibration, and it’s like a black blanket over my ashram

created by sankarchary Knachy Puram and Sai Baba’s remaining group, and the Roman church

and the public in this area has smeared their hair with green oil to be the serve as transmitters of this evil mantra puja and the public has in fact been totally brainwashed from 1995 by the Brahmanical priests

by the evil puja which actually today is sent from Palani Temple, though in secret, because I do not even think

those who govern this temple knows about it, but those who send puja against me is the Kerala Brahmins and Kombakonom brahamins,

but Lord Vishnu has full control

 

 

 

 

HOW IT IS 248

 

Det regnar varje dag,

och kerala Brahminer under tryck av den avlidne Sai Babas ande kommer varje dag och natt för att utföra sin evil puja emot mig, det offrar alltid unga flickor i sin puja, 

i går dödade de omkring 40 stycken i närheten av sitt Guruvajappa Tempel i Kerala säger de Brahminska prästerna jag har kontakt med här, men de var bara 3000 puja people som kom hit och naturligtvis sände Vishnu tillbaka deras onda mantra vibration och de avled alla genom att de förintade sig själv. 

De puja Brahminer i Kerala är nog de mest bestaliska psykopater av alla puja people i världen, 

och även Kumbakonum Brahminerna är mera civiliserade än dessa barbariska brahminer i kerala, 

fast att de flesta Braminska präster i Indien har stått under Shankarcharys ledning i Kanchy Puram så har de Kerala Brahminerna och Nambottries varit under Sai Babas ledning.

Men de Brahminska prästerna som väl måste betraktas som de klyftigaste människorna på jorden är utan tvekan de mest aggressiva människor som existerar och totalt fanatiska inför sitt MANTRA som för dessa Brahminer är högre än Gud.

De dör varje gång de kommer hit till kaliyappa garden för att utföra evil puja emot mig, men de bryr sig inte, de verkar totalt hypnotiserade av sitt mantras makt.

in english

It rains every day,

and Kerala Brahmins under the pressure of the deceased Sai Baba’s spirit comes every day and night to perform their puja evil against me, they sacrifice always young girls in their puja,

Yesterday they killed about 40 of them near their Guruvajappa Temples in Kerala says the Brahmanical priests I have contact with here, but they were only 3000 puja people who came here and of course Vishnu sent back their evil mantra vibration and they died all by that they destroyed themselves.

The puja Brahmins of Kerala is probably the most bestalic of all psychopaths of all the puja people in the world;

and even Kumbakonum Brahmins are more civilized than these barbaric Brahmins of Kerala,

held that most Braminska priests in India has been under the leadership of Shankarcharys Kanchy Puramso have the Kerala Brahmins and Nambottries been in Sai Baba’s leadership.

But the Brahmanical priests which well must be regarded as the cleverest people on earth is arguably the most aggressive people who exist and total fanatics for their mantra which for these Brahmins is considered higher than God.

They are dying every time they come here to kaliyappa garden to perform puja evil against me, but they do not care, they seem totally mesmerized by their mantra power.It rains every day,

and Kerala Brahmins under the pressure of the deceased Sai Baba’s spirit comes every day and night to perform their puja evil against me, they sacrifice always young girls in their puja,

Yesterday they killed about 40 of them near their Guruvajappa Temples in Kerala says the Brahmanical priests I have contact with here, but they were only 3000 puja people who came here and of course Vishnu sent back their evil mantra vibration and they died all by that they destroyed themselves.

The puja Brahmins of Kerala is probably the most bestalic of all psychopaths of all the puja people in the world;

and even Kumbakonum Brahmins are more civilized than these barbaric Brahmins of Kerala,

held that most Braminska priests in India has been under the leadership of Shankarcharys Kanchy Puramso have the Kerala Brahmins and Nambottries been in Sai Baba’s leadership.

But the Brahmanical priests which well must be regarded as the cleverest people on earth is arguably the most aggressive people who exist and total fanatics for their mantra which for these Brahmins is considered higher than God.

They are dying every time they come here to kaliyappa garden to perform puja evil against me, but they do not care, they seem totally mesmerized by their mantra power.