How it is 57

Min bäste vän är död, han finns inte mer, han dödades av kristna mantra-ritualister i Batalagundo, här i Tamil Nadu under press av Sai Baba, först bröt de av lårbenet på hans vänstra bakre tass, och gjorde mantra puja emot mig, för de har försökt pressat ner mitt vänstra lår med hjälp av mantra en längre tid, sedan skar de ett djupt sår i vänstra sidan av hans halsen, till sist skar de av honom huvudet.

Jag känner mig skyldig, för hade jag inte publicerat bilden av honom här i min Blog och sagt att han var min vän skulle de aldrig ha dödat honom, de trodde att jag omedvetet skulle ta på mig hans smärta och skada.

in english

My best friend is dead, he is no more, he was killed by Christian mantra, ritualists in Batalagundo, here inTamil Nadu, under pressure of Sai Baba, first they broke femur of his left rear paw, and did mantra-puja against me, for they have tried to drive down my left thigh using the mantra for a long time, since they cut a deep wound in the left side of his neck, at last they cut off his head.

I feel guilty, because I had not published the picture of him here in my blog and said that he was my friend, they would never have killed him, they thought that I would unconsciously take on his pain and injury.