How it is 58

Osho var den förste modernistiska gurun i Indiens historia och de senaste 2-3 hundra åren har ingen nått upp til hans klass, alla hans böcker och föredrag är en god hjälp, orientering, för den som försöker nå det fjärde chakrat, hjärtat där kärleken startar och vill utveckla ett kärleksfullare och vänligare samhälle där humanistiska relationer råder, Osho dog för 20 år sedan, men hans ashram i Poona är fortfarande mycket aktivt, fast jag mötte honom aldrig och besökte aldrig hans ashram, men jag älskar att läsa hans böcker och hans två magasin som ges ut av hans lärjungar, Osho Internationell och Osho world, brukar jag köpa i Trichy.

in english

Osho was the first modernistic guru in India’s history and the last 2-3 hundred years, no one reached up to his class, all his books and lectures are a great help, guide, for those who are trying to reach the fourth chakra, the heart where the love starts and to develop a loving and friendly society where humanistic relationship exists, Osho died 20 years ago, but his ashram in Pune is still very active, though I never met him and never visited his ashram, but I love to read his books and his two magazines published by his disciples, Osho International and Osho world, I usually buy in Trichy.