HOW IT IS 25

vishnu_laxmi_3

Det här är en bild av Vishnu, Laksmi och Brahma glidande fram i skyn på Naga Sesa, den lilla flotten av ormar. Men vattnet då, seglar de inte på vattnet, det är inget vanligt vatten, precis som Vishnu inte är en vanlig människa, det handlar om symboler, det första vi kan säga, att Brahman inte är där, enheten av Vishnu, Shiva och Brahma, det är bra, för Brahman är en manipulerande efterhands konstruktion gjord av Brahmins för att göra hinduismen mera säljbar, Vishnu är Gud, det goda, men Brahma som är Vishnus dynamik i världen, finns beskriven som Horus i Hermes filosofi, och Laksmi är Visnus själ, alltså Vishnu är Fadern, Brahma är Sonen och Laksmi är den heliga anden, medan kundalini är den oheliga anden, alltså ormarna här, och kanske är Shiva vattnet, kaos, för kanske är Kaos destruktivitetens ursprung,

in english

This is an image of Vishnu, Brahma and Laksmi moving up in the sky on the Sesa Naga, the small raft of snakes. But then the water, they are not flying on the water, there is no plain water, just as Vishnu is not an ordinary person, it is about symbols, the first thing we can say that Brahman is not there, the unit of Vishnu, Shiva and Brahma, it is good, for Brahman is a manipulative ex post structure made of Brahmins to make Hinduism more salable, Vishnu is God, the good, but Brahma, which is Vishnus dynamic in the world, is described as Horus in the philosophy of Hermes, and Laksmi is Visnus soul , then Vishnu is the Father, Brahma the Son and Laksmi is the Holy Spirit, while kundalini is the unholy spirit, then snakes here, and maybe Shiva is the water, chaos, perhaps because it is destructive chaos of origin,
>