ALL-MEDVETANDETS KÄNNETECKEN

Sex speciella kännetecken av All-medvetandet,

dess kunskap är obegränsad och det vet allt om alla varelser samtidigt,
dess makt är suverän,
och det kan göra det omöjliga möjligt,
det har kapacitet att stödja allt och alla med sin vilja,
förlorar sig aldrig i det dynamiska
Och dess uppenbarelse är lysande.

Jorden måste bli fri från präster, fri från kyrkor, tempel, mosques,
synagoger och bönehallar, fri från religion.

Människan måste bli subjektivt motiverad och hennes värden absoluta

Postmodernismen med sin värderelativism
skapar en totalt objektivt motiverad människa som blir helt beroende av
sin omgivning, en flock-människa, en hord-varelse, utan individualitet,
det är Jacque Darridas människobild.

Vi har tre grupper av människor grovt räknat, prästen, politikern och konstnären,
politikern är den normala människan, ego-varelsen, hon är ej grym och direkt skadlig,
hon kan leva tillsammans med konstnären, som är den symboliska människan,
politikerna är ej perverst grymma som de buddhistiska prästerna under Dalai Lamas regi.

Det första steget emot en god värld är alltså en slags syntes
mellan den politiska människan och den symboliska.

Shakespear, Dante och Goete var överklassens präster, de gjorde sociologi av religion,
de var det imiterande och falska all-medvetandets auktoritativa motivatörer, och genom sina
hjärtlösa och uttorkade texter sände de mänskligheten rakt ner i mörkret.

Rama-Krisna och Vivekananda, två präster som gav myror i huvudet på Indierna.
Ramana Maharshi, en annan präst som spred det imiterande medvetandet omkring sig,.
sadistiskt,

Krisnamurti var däremot en konstnär.

Swedenborg, en naiv astral infiltratör för det imitativa.