BAKOM HANDLINGEN

Bakom våra handlingar finns för det mesta en värdefilosofi, som kan vara en moralisk, som i så fall kommer från det imiterande all-medvetandets negativa strålning på vår hjärna och då som en falsk ordning eller också kan våra värden ha ett motsatt syfte, att vi istället för en anpassning till den yttre världen och dess civilisation med sina falska värden arbetar medvetet för att nå en inre anpassning till den eviga världen, genom en födelse och utveckling av själen, direkt från våra egna känslor, som vi på djupet av oss själva ställer oss helt öppna inför, så att vi därigenom kan synkronisera in oss känslomässigt på det äkta all-medvetandets sanna intentioner (strålning) på vårt liv genom dess objektiva och absoluta värden, det sanna, det goda, det sköna och det heliga.

Varje människa, om hon inte förlorat kontakten med sig själv, är preparerad med vissa bestämda subjektiva värden, är alltså mål-inriktad, hon vill någonting med sitt liv och är till viss del styrd av sin vilja som motiverar henne till vissa bestämda handlingar. Den negativa strålningen vill dra in henne i världen, suga upp henne i världs-ordningen, få henne kontrollerad, hon svarar i regel positivt på det, hon försöker utbilda sig, nå en hög position i den sociala hierarkin, inriktar sig på att få en någorlunda hög lön, själen, känslan av att få vara fri, längtan efter att leka, ha kul förträngs, kontrolleras, hon blir en plikt-trogen löneslav, fångar sig själv i sina ambitioner, alltid upptagen med att försöka nå upp till sina mål, ha framgång, vinnaren är hennes ideal, hon är så långt borta från Sokrates det går att komma, traditionell ej modern, hon löser sina problem genom en tablett, hon tror på doktorn, men inte på all-medvetandet, hon imiterar sig själv, är det imiterande all-medvetandets lätrjunge, hamnar aldrig på psyket eller i socialnämndens register, och behöver sällan skämmas och avlastar sig sina skuldkänslor genom 20 minuters meditation med mantra om dagen och är ej intresserad av objektiva värden, även Peter, kanske den närmaste av lärjungar till Jesus förnekade honom, och sedan fadern i himlen övergav honom på korset, och det förstod han inte, varför han lämnades ensam, men han utlämnades till den nakna sanningen. Och den är absolut. På slutet blir vi alla helt ensamma. Även all-medvetandet kommer att dra sig undan oss. Så vi kan möta det absoluta absolut.

Nerhukad på böjda knän uppkavlade skjortärmar en cigarett mellan fingrarna på golvet en vit duk uppspänd Jackson Pollock använder penseln likt en trumpinne han är totalt koncentrerad helt öppen för all-medvetandets osynliga strålning oerhört sensitivt reflekterar han direkt på duken sin unika upplevelse av situationen skapar symboliskt en ny bild åt oss för vårt goda medvetande

Han befinner sig helt perfekt mitt inne i det maximala utvecklandet av en god och sann personlighet, i en autentisk kärleks-upplevelse av sammansmältning med det äkta all-medvetandet och den unika symbol han frambringar på sin duk. Han abstraherar sig själv högre upp på sin uppståndelse av sig själv som en renodlad symbolisk människa.

Konstnärens högsta värde är att försöka bli ett med all-medvetandet.