DEL 2 SKAPANDET

Den symboliska människan, hur skapas hon fram?

Är det frågan om en verklig process eller bara en lek med ord, som t.ex. hela postmodernismen på något sätt tycks vara. Det första är att vi måste skapa fram ett symboliskt medvetande. Det handlar inte om att bli medveten om symboler, vi måste ta ytterligare ett steg, vi måste försöka bli våra symboler,vi måste försöka föra över vårt naturbunden vara till att omfatta också det symboliska, Och det är ingen enkel process.

Det första villkoret är att vi måste kunna känna vårt eget vara. Vi måste ha en intensiv och levande kontakt med våra känslor. För det handlar om att kunna levandegöra symboler.

Här måste vi fråga oss var livet befinner sig någonstans, var dess centrum finns. Det handlar ej om en objektiv process, men om en subjektiv, var någonstans vi själva uppfattar att vårt liv befinner sig.

Det räcker inte med att säga att det finns i hjärtat. Vi måste finna en dörr in till livet. Och vi måste tas emot i kärlek då vi tar oss in där. Vi måste försöka bli medvetna om hur det ska gå att flytta över liv från det fotografiska till det symboliska, en process
av skapande transformation, inte av symboler, men av liv.

Vi måste först lära oss konsten att transformera över liv från det så kallade verkliga fysiska planet till det symboliska . Den konsten finns naturligt inom oss. Det handlar i första hand inte om att kunna teckna av världen som den ser ut men om en förmåga att kunna ge äkta och autentisk kärlek.

Att transformera liv från fotografiskt till symboliskt är möjligt genom kärlek. Vi kan alltså överföra liv från subjekt till objekti genom kärlek. Att älska är att levandegöra.

Vi måste till att börja med försöka skapa fram kärlek i oss själva. Därefter kan vi börja ge kärlek och transformera över liv till vårt symboliska medvetandet. Men hur skapar vi kärlek?

Det är den första riktiga barriären vi måste ta oss över. Vi måste försöka få kontakt med vår själ inom oss. Vem hon är? Var hon är? Var jag kan finna henne? Var jag ska börja söka?

För alla färder till det symboliska startar med att börja känna, börja förnimma vår kropp och världen omkring oss, vakna upp känslomässigt och bli mera sensitiv. Och den skönaste känslan som existerar i oss måste göras fri, alltså vår orgasm. För den är själens vara. Och själen är redan symbolisk. Faktiskt arketypisk. Den är alltså bortom kroppen objektiv. Den finns avmålad på bilden Naga Sesa som Vishnus hustru. alltså Laksmi. Det hjälper att studera denna målning för att intuitivt få en uppfattning om själens väsen som kan användas för att växa i kärlek.

Hur få kontakt med själen? Genom att få kontakt med orgasmen. För själens vara är en orgasm utan slut. Och orgasmens väsen sitter vid Vishnus fötter. Laksmi vet allting om den skapande dynamiken i orgasmens känsla.

Själen kommer frivilligt till oss, ifall vi är sanna, goda, sköna och heliga. Men den kommer inte ifall vi försöker praktisera tantra.

Hon finns närvarande i varje ögonblick i varje människas hjärta, men vi ser henne inte, vi känner henne inte, vi går runt blinda i den bortdomnade kroppens onda dröm och jagar efter oss själva utan att veta vad som är fram eller bak.

Vår själ är vår djupaste och starkaste känsla. Ifall vi har förmåga att känna dess skepnad genom en kontakt med ögonen har vi redan nyckeln till det symboliska medvetandets väsen i vår hand, då är vi en så kallad optisk människa, vårt vara är medvetet för oss.

Själen kommer att försvinna för alltid ur vårt liv ifall vi försöker närma oss den med någon form av sadistisk teknik. Prästerna försöker fånga själen genom tekniska ritualer och mekaniska mässanden av mantra, de försöker trycka upp henne emot väggen, våldta henne och dricka hennes blod. Det finns inte skrivet på väggarna, men det enda prästerna har i huvudet är hur de ska kunna vålta sin nästas själ.

Själen kommer alltså inte fram till oss ifall vi griper efter henne med vårt intellekt, och hon skräms iväg av alla slags instrument eller olika former av teknik vi använder oss av och springer då bort ifrån oss. Men hon kommer tillbaka ifall hon känner att vår kärlek är äkta och sann, ifall vi är goda.

Den symboliska människans vara betyder inte att hon dör fysiskt, men det subjektiva varat blir objektivt genom en total befrielse av den själsliga orgasmen som därigenom kommer att skapa oss samman med allt existerande liv i universum, och tända upp en kärlekens kropp i oss, vars strålar börjar fungera som ett slags språk mellan oss själva och allt annat levande i kosmos.

Nordpolen är det bästa växthuset för vår orgasm. Men Mount Everest är faktiskt ett strå vassare. Folk bosatte sig där uppe i Tibet för att ge deras orgasm en chans att växa i styrka och kraft. De utvecklade vama marga, en slags tantrisk teknik för att försöka integrera sin sexualitet med sin personlighet.

Men all äkta kärlek utvecklas genom lidande och besvikelser. Den som vill nå fram till den gränslösa orgasmens skönhet, måste först svälja den bittraste sorgen som kan uppbringas på vår jord. Det är testen vi måste genomgå. För att kunna få det bästa måste vi visa att vi kan ta emot det sämsta. Vi ska därför inte känna oss nerslagna då vi erbjuds det värsta vi vet.

För den politiska människan erbjuds meditations-sex och hela Oshos ashram i Poona handlade om denna så kallade mjuka sex som i Indien kallas Shiva-och-Parvathi-sex, som de utför i Kailasha i Himalaya och ormen på Shivas huvud symboliserar orgasmen som tagits upp till huvudet, hans phallos-kraft. Men Shiva-sex är ego-sex. Och den kundalini-kraft som det påstås att de kan lyfta inom sig då de älskar, alltså orm-elds-kraften, är inget annat än en ego-makt. En sex-akt utan kärlek och utan själ.

Men denna ego-sex som den normala människan utför är inte skadlig eller medvetet ond som den sexualitet som den prästerliga människan strävar emot,

Den äkta konstnären utvecklar sin orgasm genom att vända sin andra kind till och ackumulerar därmed i sig själv en spänning mellan omgivningens hat och sin egen kärlek att inte slå tillbaka. Och en jungfrufödelse kommer då senare till stånd av hennes symboliska personlighet. Falken. Horus-människan.