DEL 4 SKAPANDET

Alla former av meditation som praktiseras över hela världen utvecklades faktiskt i kölvattnet av Brahmins experiment med mantra pujas, Brahmins och Judar hade båda hävdat att de var Guds speciellt utvalda folk.

Men Brahmins som är oerhört listiga sökte ingen direkt konfrontation med judarna om vilken av dem som var den mest utvalde av Gud, de valde istället att utveckla en speciell teknik där varje människa i sin inter-universiella upphängning eller balans skulle kunna fungera bättre som människa i sitt samhälle men då som en fängslad del-personlighet i den stora Brahminska mantra personligheten, det så kallade imiterande falska all-medvetandet, som alltid är under modifiering eftersom det är relativt och tillfälligt och därför ska dö en dag, och de kallade denna teknik för meditation, men som med allt som Brahmins utvecklar fanns det ingen plats för kärlek och för själ. Och meditations-tekniken skapade en själslös och kärlekslös individ, fast socialt höggradigt fungerande med ett stålhårt praktiskt och konkurrens kraftigt intellekt, ungefär som en slags strålningsmässig mini-torped som sköt ut från ögonen och banade väg för framgång och vinst i det sociala dramat. Och som skapade en speciell succe` i det postkapitalistiska dolda facistiska informations-samhället som sakta reste sig upp i det västerländska dårhuset, sömndrucken frustande efter sexuell tillfredsställelse och efter ett hus fullt av materialism.

Meditation var för en politisk människo-typ, en extravert och socialt dynamisk människa, inte för en konstnär och prästen hade redan sitt på det torra genom sin grymma och groteska mantra puja.

Jag har aldrig sett Vishnu i meditations-ställning. Men ibland Hanuman, som om han mediterade, men det är alltså en förfalskning av Brahmins för att ge reklam för sin meditation till aningslösa människor i väst.

Brahmins har gett sken av att meditation är någonting annat än det i verkligheten är, att den skulle vara en slags undermedicin och enda riktiga teknik för att nå högre in i den andliga sfären. Men meditation är bara magi, -svart magi. Och helt emot All-medvetandets intentioner om hur vi ska vara. Men den som mediterar behöver för den skull inte gräva ner sig själv. Brahmins använde sig av Rama Samy, Muktananda, Rama-Krishna,Vivekananda, Puttaparthi Sai Baba, Paul Brunton, Osho och Yogananda för att sälja sin teknik till världen, men ingen av dess så kallade helgon hade någon som helst verklig kontakt med All-medvetandet, de var alla söner av det falska imiterande all-medvetandet, konstgjorda mantra broilers, de var präster, inte konstnärer.

Det imiterande all-medvetandet försökte genom den prästerliga messmerismen i mitten av 1800-talet då modernismen började förverkligas i världen att inbilla oss att meditation var en fantastisk underbar teknik.

De försökte sälja den till oss i väst som det nya frälsande instrumentet som kunde ta vilken människa som helst direkt in på det rätta spåret och göra henne till en fullfjädrad andliga människa genom att instrumentera med sig själv 20 minuter varje tidig morgon och på ett enda litet kick få kontakt med sitt inre liv. Och utveckla det i riktning emot någonting som aldrig riktigt klart definieras och utsägs vad det är för någonting mer än att den mediterande ska förverkliga sig själv.

Brahmins smarthet att dölja sina motiv kan inte nog påpekas och meditationens egentliga mål höljs i dimma, för ingen vill tala om att varje mediterande väsen långsamt och osynligt dras in i de Brahminska puja-vibrations-fältet som idag praktiskt taget täcker upp hela den globala atmosfären runt jordklotet, de mediteranden kommer alltså att slukas och sugas upp totalt av den Brahminska blodtörstiga mantra-demonen.

Judarna och Muslims, vilka praktiskt talat utgör en enda homogen grupp, de Indiska Muslims är mera judiska än judarna själva, de riktigt ortodoxiska ur-judarna, och de vet att Brahmins är fullständigt centrerade kring mantra-demonen, och de har valt ett starkt och praktiskt ego, utanför de Brahminska mantra-fältet, klippt av alla band till Brahmins och Buddhists, och försökt totalt neutralisera sin realtion till Vatikanen.

Judarna och Muslims har faktiskt skapat en ganska oskadlig religion, ifall vi tar bort terrorismen från Muslims, som är framkallad av sjuka psykopater manipulerade av Vatikanen, som i sin tur är totalt i händerna på Brahminska prästerskapet.

Judarna och Muslims har skapat en politisk religion, utan präster och konstnärer, dessa två grupper vill leva livet, de är totalt praktiskt orienterade. Kanske är det möjligt för judar och muslims att rekonstruera den autentiska men förlorade officiella kontakten med all-medvetandet genom en konstnärs försorg. Konflikten i mellan-östern är frammanipulerad av människor bortom Muslims och Judar. För minst nittiofem procent av alla Muslims älskar judarna. Därför skulle det vara naturligt att Muslims och Judar kom samman under en och samma politiska religion fast kanske nytt namn . Och den nya sammanslagningen skulle då vara första steget emot en värld fri från präster och religioner. Och politikerna i varje land skulle kunna ta ett krafttag om sina präster och totalt kontrollera religionen.

Vatikanen med alla sina kardinaler, ärkebiskopar, biskopar och präster osv. kysste faktiskt fötterna på den brahminska mantra-demonen underdånigt och huvudlöst redan för sjutton hundra år sedan och började då använda sig av mantra-pujas i sin praktiska verksamhet. Men Brahmins gav aldrig någon viktig kunskap till Vatikanens Påve. Och under inkvisitionen gavs många dokument på att de var bättre på att mörda och plåga livet ur oskyldiga än på att utföra mantra ritualer osynligt i bakgrunden.

Buddha som är en slags religionens Aristoteles och kom med en slags primitiv sociologi totalt värdelös för både samhälle och utverckling av människan genom den homosexuella iden om separation mellan kvinnligt och manligt och gick därigenom också emot naturen. Buddhismen, som är en totalt värdelös intellektualism utan kärlek och själ, skapade ett paranoid munk-prästerskap vars enda bedrivt var att kunna sända ut sitt hat och människoförakt genom mantra- pujas totalt under Brahmins kontroll för att försöka skada sin nästa. Och dess Ledare Dalai Lama, en osmaklig bedragare vars nollställda åsne-tryne försöker få oss att tro att han är en vänlig och hygglig själ, när han i själva verket är som en krokodil på insidan.

Den som mediterar separerar sig från sin negativa sida, som projiceras ut på världen och en paranoid personlighet byggs upp totalt i händerna på brahminska prästerskapet.