DET ÄKTA ÄR SYMBOLISKT

Dina handlingar, allt vad du gör är viktigt, du kan handla i tanken, varje författare handlar i tanken, vad de tänker händer, även om det inte händer i den fysiska världen, så händer det i den symboliska världen, och vad är skillnaden mellan den fysiska världen och den symboliska världen, Uri Geller böjde teskedar med sina tankar, hans fysiska kropp var då en Garuda, en Hanuman, en Brahma eller en Horus, för den tredje födelsen i samma liv, födelsen i magen, menas att vår kropp osynligt kan börja flyga, kan börja utföra precis allt det vi önskar oss, att skillnaden mellan symboliskt och fysiskt plötsligt upphävs, och det betyder att vi innerst inne är medvetanden, att det är vår sanna natur, varje författare, varje konstnär,varje filmregissör och varje dramatiker gör rätt, de försöker att eliminera denna skillnad mellan symboliskt och fysiskt, och faktiskt är den symboliska skapelsen kraftfullare och mera verklig än den fysiska, en bra bok t.ex. Kafkas “Processen”, som är en symbolisk skapelse kan påverka oss starkare än fysiska händelser, varje dag jobbar en mängd personer med att skapa vidare på den symboliska världen, den finns alltså som en levande realitet mitt i vårt vardagsliv, vi kan inte säga att den symboliska världen är en fantasi-värld eller en falsk värld eller en schizofren värld, den symboliska världen är faktiskt mera äkta än den fysiska, för den symboliska världen är den fysiska världens moder, den fysiska världen är alltså en kopia av den symboliska världen, det som är äkta når vi genom symboliska handlingar, då vi förlorar oss i den fysiska världen tar det imiterade över kontrollen av vårt liv, tänkandet är det bästa skyddet emot att slippa drunkna i det materiella pryl-havet, filosofen i dig hindrar dig från att ramla ner från dig själv i någon mörk djup spricka i det sociala spelet och bli arresterad i någon obegriplig situation och bli anklagad för någonting du inte vet vad det är, som huvudpersonen i Kafkas Processen, det bästa är att låta filosofen vara vårt mänskliga centrum och konstnären våra handlingars centrum, den tredje födelsen är ytterst sällsynt, den i stoffet, Krishna, Rama och vissa Farao i gamla riket i Egyptien kunde flyga, fast osynligt med sin kropp, den astrala kroppens resor är någonting annat, den astrala världen är de dödas värld och den astrala kroppen är dödens kropp, den ska frigöras först efter vår fysiska död, men genom olika tricks och en speciell form av dröm-yoga lyckas det för vissa att kanske flyga ut ur sin fysiska kropp med sin astrala så kallade dubbel-gångare, Sai Baba och alla andra Black Magic utförare använder sig av sin astrala kropp för att mentalt kannibalistiskt äta upp andra och dricka deras blod, Sai Baba använder sig dessutom av grymma groteska demoner som vistas i den astrala undervärlden för att utföra sina dåd, men den astrala substansen, som alltså är orm-elds-kraften eller kundalini-kraften eller ormarna på Naga Sesa kommer att underkasta sig den tredje födelsens skapelse, Horus-uppenbarelsen, som består av det heliga, det sanna, det sköna och det goda, varje författare som sitter framför datorn och skriver fram en symbolisk värld är en Horus eller en Brahma under födelse, varje människa som tänker är på sätt och vis en liten Hanuman, det handlar om att bli handlande i tanken, den symboliska skapande relationen till varandra ska ha själen utprojicerad emot varandra, hjärta emot hjärta, som mötets form och vi själva ska vara en Garuda och den andra ska vi uppfatta som det äkta All-medvetandets uppenbarelse, alltså Vishnu, och det betyder att vårt möte är ett Naga Sesa, vi är Brahma, och vi projicerar Laksmi på varandra och vi ser den andre som Vishnu och under våra fötter står vi på ormarna som flyter på en sjö av mjölk, det eviga.