DU ÄR DITT MEDVETANDE

Vi är vårt medvetande, även om det på sin högsta höjd blir ett äkta all-medvetande, är vi som vi är just för tillfället,

Ingen ska komma fram till oss och påstå att vi måste utbilda oss i mera medvetenhet eller ge oss någon slags teknik för att höja vårt medvetande eller säga att vi är sjuka därför att vi är som vi är,

Vi lever i mänsklighetens kropp, vi har kanske inget eget hus eller egen mark, men en liten röd bil och bor tillsammans med en kvinna i en lägenhet.

I medvetandet finns många länkar. En går till all-medvetandet. En annan går till det förflutna. En mycket speciell länk går till den astrala världen. Och den kanske viktigaste länken går till själen. Men den länken kan ej aktiveras ifall inte länken till all-medvetandet är påslagen. Men alla dessa länkar är för det mesta passiva inom människan, vi kan inte knuffa henne i en bestämd riktning, för beslutet att börja utveckla sig måste komma inifrån henne själv genom en bestämd önskan.

Vi kan inte säga att medvetandet är detsamma som mind eller psyket eller det mentala. Medvetandet är det största av alla mysterier. Egentligen ska vi inte kunna skilja oss från vårt medvetande, vi är vårt medvetande. Vi har alltså inget omedvetande. För ett medvetande kan aldrig bli omedvetet. Vi skulle möjligtvis kunna bli omedvetna, men också det är omöjligt då vi är vårt medvetande.

Medvetandet klan aldrig dö, det är evigt.

Varje människas medvetande är aktiverat av all-medvetandet. Och varje medvetande är fött ur själens livmoder. Hon ger oss vår form, vår speciella näsa. Även om generna är skulptören.

Och när vi dör skyddas vårt medvetande som en länk till all-medvetandet på en speciell plats. Det menas att vi kommer att finnas kvar som vårt medvetande efter vår död. Och då först kommer vi att kunna förstå vem vi är.

Det där helt nakna medvetandet utan fysisk kropp skulle kunna kallas för ett strålnings-fält. Fast det är osynligt och bortom alla fysiska lagar. Och varje människas medvetande är innerst inne detta unika strålnings-fält som är en slags skapande energi som i princip kan ta vilken form som helst.

Och när vi till fullo kan kontrollera vårt medvetande kan vi inte bara skapa symboler men också direkt materialisera detta medvetandet i fysiska uppenbarelser. Därför kan vi säga att människan är ett strålnings-fält som kontrollerat kan skapa precis vad hon önskar sig.

Människan är alltså en slags skapande energi. Hon kan skapa kärlek. Hon kan skapa fred. Hon kan skapa godhet. Hon tar ifrån sig själv och ger till den andre. Men i hennes strålnings-fält finns också destruktivitet.

När hon föds vet hon inte om att hon är ett medvetande. Hon lär sig gå. Hon lär sig kontrollera sin fysiska kropp. Men hon är inte nöjd med det. Hon vill lära sig gå på vattnet. Hon vill lära sig att kontrollera sitt medvetande. Hon vill lära sig förstå det symboliska universumet.

De brahminska prästerna säger inte att människan är ett strålnings-fält med en egen fri vilja, men de är medvetna om att det finns ett strålnings-fält inom människan som de redan på den tiden de var i Babylonien kunde manipulera med mantra genom olika ritualer.