EN AV DE STÖRSTA BLUFFAR

Jag är kanske den ende på jorden som tänker så här, men det behöver inte betyda att jag har fel. Jag menar att en av de största bluffar som prästerskapet tryckt in i världens medvetande var att vi inte skulle göra oss en bild av Gud, som det sades i gamla testamentet. Och som Muslim också trumpetade ut som en generell sanning. Och prästerskapet försökte på detta vis få till det att Gud därigenom kunde uppfattas som nått ofattbart heligt för oss människor. bortom allting.

Vad de i själva verket försökte sig på var att skyla över sitt smutsiga smusslande med det falska nyligen fram experimenterade mantra-black–magic medvetandets sura oljiga likör, som de långsamt höll på att förgifta mänskligheten med och genom att mixa heligt med deras grymma pusslande med sitt nya imiterande all-medvetande som de själva visste var ett fruktansvärt gissel som skulle koppla mänskligheten i ett sådant järnhårt grepp som den aldrig någonsin skulle komma ut ur.

De skapade då religionen, detta falska dokument vars egentliga mål var att begrava bilden ner i det djupaste mörkret i människornas omedvetna så att ingen skulle kunna hitta fram till den igen, den symboliska bilden direkt och oförfalskat från det äkta och sanna all-medvetandet förmedlat genom en konstnärs skapande och mjuka personlighet som det heliga till människornas medvetande.

Brahmins, de ursprungliga Brahmins som vi kan benämna den lilla utbrytargrupp av präster i gamla Egypten, omkring 2200, f.k. som en tid hade experimenterat med effekten av mässandet av vissa utvalda ord, ”mantras”, för att därigenom kunna tvinga till sig lite extra övernaturlig makt från det äkta all-medvetandet. De visste att Gud var svag i sin godhet, som ju är all-medvetandets innersta mening och länkt till oss, alltså att ge oss det goda. De försökte därför vända på processen och genom mantrats magiska makt suggerera ut, (ta till sig istället för att vänta på), kraft från all-medvetandets godhet och därigenom kunna försöka sig på att etablera ett nytt centrum i vårt medvetande, en imitation av all-medvetandet men nu styrt och kontrollerat av prästerskapet, detta nya centrum var alltså all-medvetandets totala motsats, alltså det djävulska: därför kan vi kalla mantras för det djävulskas språk, eller det onda språket.

Genom att trycka extra hårt på det goda i all-medvetandets väsen och genom att använda ett oavbrutet mässande av vissa utvalda ord i kör som pressande kraft kände de att en aning mirakulös kraft kom till dem.

Prösterskapet försökte alltså att våldta all-medvetandet, de hade redan i det närmsta invalidiserat den skapande människan, konstnären, och nu kraxade dessa svarta fåglar högt i skyn, de våldtog faktiskt hela Indien, dessa Brahmins, som efter att ha lämnat Egyptien och slagit läger i Babylonien några hundra år, efter en tids vistelse i Punjab, i norra Indien, för cirka 3500 år sedan, samtidigt upprättade Moses då sin anti-skapande vittnesbörd, det gamla testamentet, fångade och kontrollerade människor i olika kastsystem och bredde ut sina ritualer till varje liten by och delade ut sin vibuti, som faktiskt fungerar som en slags vajerlös telefon till dessa i fjärran Brahminska ritualer och genom sin vibuti, s.k. heliga aska, som är ett av dessa black magic tricks som prästerskapet använder sig av totalt kunde kontrollera varje liten levande varelse telepatiskt i hela avlånga Inden.

Och de sade att ordet, ”ohm” var skapelsens början, och Johannes sade….tro inte på dem, måla vidare och vidare.

Vad de egentligen vill? Äta upp oss, de är som Idi Amin, som hade ett akvarium där vissa utvalda besökare kunde bevittna hur krokodiler åt levande människor. Men inte på utsidan, deras pudrade och pollerade ansikten skiner och glänser i solen då de tar emot folkets applåder på den vackra terassen till Vatikanens stora konugsliga och slottslika byggnad. Men insidan av dessa groteska bedragare är full av en ofattbar och avgrundsdjup ondska som de celibrerar till yttersta lust-nerv då dörrarna stängs till det bedragna folket i världen.