EN LITEN ÖVERBLICK

Jag använder några nya begrepp, t.ex. det imiterande all-medvetandet och den imiterande generella människan, det äkta all-medvetandet, prästen, konstnären och politikern (den politiska människan), det är dags att sätta ihop dem mera strukturellt, jag behöver inte kalla den för en filosofi, men en enkel överblick av den mänskliga situationen, de sade för flera tusen år sedan att det fanns tre födelser i samma liv, den första i anden, den andra i själen och den tredje i stoffet, det menas den första i hjärnan, den andra i hjärtat och den tredje i magen, hjärnan är medvetandets centrum, hjärtat är känslans centrum och magen är kroppens centrum, ska vi tro dem, jag har inte sett någon symbolisk konstmålning om detta ämnet, vi kan fråga det Brahminska prästerskapet, de har svar på allt, jag skulle vilja att de publiserade sin hemliga mantra-shastras på alla språk, den djupaste sanningen om deras undersökningar med mantras-puja, folk i väst reste till Indien på 1900-talet, de letade efter en
sannfärdig guru, de besökte olika ashram, de besökte olika grottor uppe i bergen där det påstods att det fanns en yogi som inte bara kunde gå på vatten men också sova under vattnet, vad de missade var att varje större tempel i India är andligt styrt av Brahmins och dessa Brahmins som vi lätt kan möta i New Delhi eller i Hydrabad är de sanna andliga mästarna, en guru på ett ashram, han har läst några böcker om meditation och yoga och håller på med Vedas, han är i bästa fall en student till den brahminska prästklanen, men Brahmins accepterar bara Brahmins för utbildning i mantras-pujas, Sokrates gav oss dialogen, som
är en form av kärlek därför att närhet och empati finns där, men Brahmins ger oss en distans-kontakt genom sin puja, de jobbar inte psykoterapeutiskt genom att ha en öppen dialog dagligen, de lyssnar på våra problem, och svarar genom sin puja, Rosenkorset arbetar som en skola, de hoppas att den utbildning de ger ska ge deras studenter en djupare kontakt med sitt medvetande, så att
motsattserna börjar framträda och därmed möjlighet att kunna välja den goda vägen, min lilla överblick handlar om att komma ut ur vårt så kallade oändliga universum genom en symbolisk skapande gestaltning där vi till sist helt smälter samman med det äkta all-medvetandet som är alfa och omega för oss människor,
vi ska alltså försöka måla en sann bild av all-medvetandet, det är vår läxa, vi börjar med att försöka måla själen, hon är inte all-medvetandet, men all-medvetandets hjärta. Vi försöker alltså hitta all-medvetandet genom att försöka finna dess hjärta. Vägen till all-medvetandet går genom själen, alltså känslan. Men samtidigt på ett högre plan kommunicerar vårt medvetande och
all-medvetandet symboliskt. Den processen är så abstrakt att den kan förstås endast intuitivt. Ytterligare en process pågår samtidigt, det är kroppen, det är alltså tre olika processer som pågår samtidigt, Kroppens förvandling i magen, där rädslan bor, där skräcken vistas, känslans förfining i hjärtat där kärleken
håller till, och medvetandets symboliska utvidgning i hjärnan där sanningen håller hus, en psykoterapeut eller en psykiatriker är utbildad till att ge oss en dräglig anspassning till det sociala helvetet att försöka få oss att överleva och hålla ut i de kapitalistiska stormvindarnas dystra klimat, deras metod är en social träning, vi ska försöka komma över vår rädsla för det ena eller andra, träna bort vår rodning genom att försöka imitera en generell människa och denna generella människa som alltså är en skapelse genom världens mått och vikt, ett filande hit och dit för att finna fram till en utvändig korrekt uppfattning om hur den sociala människan skall te sig i världen, och bilden av denna
utvändiga sociala generella imitationen av människan som skulle omfatta hela världen började utformads i Egyptien för omkring 4000 år sedan av den lilla gruppen egyptiska präster som kallade sig för Brahmins som då började få deras konstruktion av ett imiterande all-medvetande att fungera på mänskligheten, allt kommer från vår makt att dra oss undan det äkta all-medvetandets intentioner med vårt liv, synda, som de kristna kallar det, och Brahmins upphöjde syndaren till den nya människan, en demonisk asuras, totalt emot det äkta all-medvetandets absoluta värden, och deras vapen blev ordet, det så kallade mantrat och det demoniska språket blev sanskrit, men Sokrates, den förste västerländske hjälten gjorde uppror emot de Brahminska asuras, även om han dödades, startade han den
modernistiska vågen vars egentliga syfte var att re-konstruera situationen i Altamira då den symboliska människan förvaltade det äkta all-medvetandets makt i kärlek och i sanning, jorden idag är ett skräckens paradis, styrt av demoniska asuras, som Sai Baba, Påven, Dalai Lama, det ansiktslösa Brahminska prästerskapet, Ben Laden, vilka skruvar politikernas tankar osynligt i bakgrunden.