ETT NOBEL PRIS I FILOSOFI

Kan inte den svenska Nobel-kommitte`n instifta ett Nobel pris i filosofi. Ni kan ge det första priset till mig för följande ide om tiden.
Ingen har gett en bra bild av tiden. Därför har vi svårt att föreställa oss tiden, den är höljd dimma. Men jag kan se tiden som en dialektisk skapelse.
Vad menas med att ljuset färdas? Vad är det som driver ljuset? Hur uppstår den enorma värmen i solen? Det påstås att hettan i solen är millioner eller billioner år gammal.
Solen brinner därför att den minns i sig själv att det är så den ska fungera.
Varför kommer aldrig jorden ur kurs? Och far rakt ut i världsrymden. Därför att den minns sin rotationsbana. Inte på grund av någon slags mekanisk balans mellan graviterande och centrifugala krafter som håller den fast i sin bana. Det är en total omöjligthet.
Varje kropp här i universum har en kapacitet att minnas. Sitt öde. När något nytt skapas bestäms samtidigt hur länge det ska fungera, det är tid, alltså funktionslängden av ett objekt.
Och varje kropp, då menar jag också berg och stenar är kopplat till ett överordnat all-medvetande, som vet samtidigt exakt vad som pågår i varje kropp i universum. Detta medvetande är absolut gott och sant. Och vi kan prata till det på alla språk. Det förstår precis vad vi säger.
Problemet på jorden är att det all-mänskliga falska faders-medvetandet, krokodilen, dåren, det groteska, perversa monstret, lyckats ta makten från detta goda all-medvetandet och fått mänskligheten att underkasta sig ett BLACK MAGIC medvetande, som kan bevara sin makt genom att kontinuerligt hållas oss förvirrade, kastrerade och ångestfyllda.
Detta hemska och onda magiska öga som genomborrar oss dygnet runt lyckades detronisera det goda för omkring 4200 år sedan genom det då praktiserande prästerskapets försorg från deras experiment med MANTRA.
Den all-mänskliga fadersunderkastelsen använder sig av mantra för att penetrera oss, alltså av ORD, som till skillnad från bilden som når oss som en helhet förvirrar oss genom motsägande fraser in i vårt medvetande,
Idag är den jordiska atmosfären uppfyllt av vibrerande mantras som gör oss kastrerade, förvirrade, otillfredsställda och själslösa.