GARUDA ASHRAM 2

Fast jag kunde känna en slags vänskap mellan Gandhi och mig, fast jag förstår förståss inte hur det kunde vara möjligt, men känslor är inte alltid lätta att förklara, men jag kunde tydligt känna en en vibrerande känslomässig kontakt till Gandhi,
det fanns en levande relation mellan oss,

och till de flesta Thevars jag senare mött har jag ofta kunnat känt
en rak och öppen emotionell kontakt,
för det verkar som att de är väldigt emotionella människor,
men det är jag också,
och Gandhi Thevers hustru kändes god,

men ingen kunde gå emot Gandhis vilja utan att för den skull
skörda ett svidande nederlag,
för han var praktiskt taget en egenmäktig kung
i de båda byarna Akkaraipatty och Mallya puran,
men kanske också i den större byn Attur, som annars styrdes
av Jesuraj, prästen Asir Vadan, men kanske mest av
Minister I Perisamys sekretariat,

jag kunde känna att både Jesuraj och Asir vadan var en
aning skraja för Gandhi, och Neikarn Shaktivell i Mallya puram
som officielt två gånger segrat över Gandhi i valet om village leader,
kände sig också skraj för Gandhi, och på Sempatty Polis-station
lyssnade de mer än väl på Gandhis röst,

för Gandhi hade vad man kan kalla för en personlig makt
över människor,
folk lyssnade på honom och följde lätt hans råd.

men i mitt fall urartades vår relation ganska snabbt till en katastrof,

IN ENGLISH

But I could feel a kind of friendship between Gandhi and me, though I understand of course not how it could be possible, but feelings are not always easy to explain, but I could clearly feel a vibrant emotional connection to Gandhi,
there was a living relationship between us,

and to most Thevars I later met, I have often been able to feel
a direct and open emotional contact,
for it seems they are very emotional people,
but so am I;
and Gandhi Thevers wife felt good,

but no one could go against Gandhi’s will without for that sake
reap a stinging defeat,
for he was practically an arbitrary king
in the both villages Akkaraipatty and Mallya Puran,
but perhaps also in the larger village of Attur, which otherwise were governed
by Jesuraj, priest Asir Whence, but perhaps most of
Minister In Perisamys secretariat,

I could feel that both Jesuraj and Asir Whence was
slightly scared of Gandhi, and Neikarn Shaktivell in Mallya Puram
who officially twice triumphed over Gandhi in the elections for village leader,
felt also scared to Gandhi, and at the Sempatty Police Station
they listened more than enough to Gandhi’s voice,

for Gandhi had what you might call a personal power
over people,
People listened at the him and followed his advice readily.

but in my case escalated our relationship quite quickly to disaster,