GARUDA ASHRAM 5

I november 1994 fick Anvarrudin och jag den första domstols-ordern i Tamil Nadus historia, jag tror också i Indiens historia,

emot användning av Horn-högtalare, speciellt i den lilla byn Mallya Puram strax bortom Garuda ashram, fast det skulle ha varit möjligt att generalisera denna specifika domstolsordern till att gälla för hela Indien,

men inte en enda nyhetstidning i Tamil Nadu serverade denna exclusiva nyhet om att vi hade haft en stor seger över de mörka och destruktiva krafterna i södra Indien och börjat banat väg för ett "noise-pollution" fritt India,

de svenska nyhetstidningarna samlades heller inte för en press-konferans även om det skulle ha skett över telefon,

 

IN ENGLISH

 

In November 1994, Anvar Rudin and I got
the first court order in Tamil Nadus history,
I also believe in India's history,

against the use of horn speakers, especially in the small village Mallya Puram
just beyond Garuda Ashram,
though it would be possible to generalize this specific court order
to apply to the whole of India,
 
but not a single newspaper in Tamil Nadu served this exclusive news
that we had a great victory over the dark and destructive forces in southern India
and started paving the way for the "noise-pollution" free India;

the Swedish newspapers were not gathered for a press conferans neither
even if it would have taken place over the phone,