HOW IT IS 109

Den som älskar sig själv är fri, behöver inte tigga om någonting,
kan säga nej till samhället, till gemenskap
och till att fångas in i en grupp och förlora sig själv i ett slags kollektivt vara,
för den som älskar sig själv är sitt eget samhälle,
är sin egen värld och sitt eget universum,

för den som älskar sig själv befinner sig i åttonde chakrat,
alltså bortom den fysiska kroppen,
och kan då ta in all den makt som finns i universum i sin egen fysiska kropp,
för hon själv befinner sig inte längre i sin kropp,
hon har överlämnat den till alla de krafter och lagar som styr universum,

hon motarbetar inte längre världen med sitt ego,
men har gett upp att vara på ett speciellt sätt, hon slåss inte längre mot världen, universum och kosmos
om vad som är rätt eller fel,
men har inte underrkastat sig själv
och förlorat sig själv i den yttre makten,

men hon har bara sagt att ni kan ta allt vad som tillhör världen
av mitt väsen

och som står under dess lagar,

men själv tillhör jag inte längre världen,
jag tillhör kärleken,
och den håller mig uppe i det åttonde chakrat

bortom världen och dess makt i en annan makt som står över den världsliga makten,

att kunna gå på vatten eller flyga, fast med anden.

jag svävar alltså i anden över världen,
i kärleks-anden svävar jag ,
och den lever sitt eget liv oberoende av univerum och alla dess lagar,

jag lever alltså oberroende av världen.

att den som ger upp allting kommer att få allting,

jag sökte alltid efter kärlek, men fann bara hat och falskhet,
överallt så såg jag ondskans ha-begär, men var fanns då den människan som kunde ge,
som hade kärlek och som ville ge denna kärlek,

som ville ge sig själv till mig, som kunde offra sig själv för mig,
var fanns denna kärleken,

jag såg bara hat där jag gick fram,.

folk var fjättrade till sina hus, sina familjer, sina jobb, sina prylar, sina grupper,
men ingen var fri att kunna ge,
alla satt fast i sig själva eller i världen. .