HOW IT IS 108

Älskade Sita med Ravena?

Då ska vi tänka på att Sita menas fyra olika typer av shakti,
den första är den oheliga kundalinin,
för det är den som normalt stimulerar sexualiteten,
men den håller till bara i de tre första chakran,
huvudsakligen i andra chakrat

den andra typen är den heliga kundalinin, och det är Parvati,
och då handlar det om en övernaturlig sexualitet,
alltså om en sammansmältande sexualitet,

den börjar aktiveras i fjärde chakrat men har sin fulla kraft
först i åttonde chakrat,

men den tredje typen av sexualitet öppnar sig först i det tionde chakrat,
och det är Radha-shakti, Krishnas gemål,
då räcker det att de tänker på varandra, för att de ska uppleva
en sammansmältande kärlek, detta är Laksmi-shakti

men det finns ytterligare en typ av shakti, den högsta,
och den kommer direkt från Nirguna Brahman och kan upplevas
i världen genom Saguna Brahmans form
fast denna shaktin är till sin natur neutral. alltså bortom manligt och kvinnligt,
men kan naturligtvis också ta både kvinnlig och manlig form,
och Sita hade faktiskt denna shaktin inom sig, tror jag,

Men helt klart älskade Sita och Ravena med varandra,
fast Ravena kunde bara uppleva den oheliga kundalini-kraften i Sita

in english