HOW IT IS 110

När du älskar har du ingen lust att slåss,

men var det kärlekens pilar Rama sände emot Ravana,
var det Amors båge som Krishna använde emot sina demoner,

hur kan en ande som är i det åttonde chakrat vilja döda sina medmänniskor?

ska vi inte följa uppmaningen om icke-våld från t.ex. Mahaveera och Mahatma Gandhi,
ska vi inte vända andra kinden till som Jesus illustrerade genom berättelsen om den barmhärtige samariten

vi ska följa uppmaningen från vårt hjärta,
för vad vårt hjärta säger oss är från den heliga rösten inom oss,
men vad världen säger till oss är från den oheliga rösten

hjärtas röst kan vi höra i det fjärde chakrat,
det är den heliga kundalin-kraftens röst
den talar personligen till dig
den vill hjälpa dig att finna det åttonde chakrat

detta är själens röst
detta är kärlekens röst
detta är det heligas röst

tro aldrig på världen
tro alltid på ditt hjärta

vart är du på väg?
ifall du f’öljer Mahatma Gandhis väg om icke-våld,
då är det M.Gandhi du följer och inte dig själv
förlora inte dig själv i andra

lär dig förstå ditt hjärtas språk

Sita var en bild av Ramas hjärta, av hans själ
av hans kärlek,

har du en bild av din själ, av din kärlek, av
ditt hjärta,

Ramas hjärta var okuperat av det demoniska, det onda
av Ravana.

Resan hem
till oss själva börjar alltid med att ta reda på vem
som hindrar kärleken till oss själva att stiga som en sol inom oss

vem är det som hindrar kärlekens soluppgång inom oss