HOW IT IS 131

Den sanna verkligheten är kärlek,

inte den begrepps-definierade verkligheten som vetenskapen filtrerat fram

eller den svart magiska verkligheten som Demonerna, Sai Baba, Dalai Lama och Påven Benedictus XVI försöker framkalla genom att sända
mantra puja på specifika platser
och emot utvalda specifika människor
för att framkalla en direkt magisk verklighet
som då blir precis som den verklighet George Orwell fasade över i sin bok 1984.

den begrepps-definerade verkligheten beskyddas av läkemedelsindustrin
och psykiatriker
som håller ordning på det irrationella
i människornas vardag
genom att kapsla in det i psykofarmakans hjärn-fängelse
och arrestera alla irrationella tankar och känslor i hjärnan på folk.

den svart magiska verkligheten skyddas av prästerskapet i världen
som gjort den svarta magin till vardagligt religions-utövande
i tempel, kyrkor och bönehus
och genom att dess överste-präster Sai Baba, Shankarcharya,
Påven Benedictus XVI och Dalai Lama visar upp sina ulvar i fårakläder skepnader för världen,

och säger fred, fred fred, då de menar krig krig krig

hur finna den sanna verkligheten, alltså kärleken?

Isis kan hjälpa dig,
Laksmi kan hjälpa dig
Maria kan hjälpa dig
Fathme kan hjälpa dig

det handlar alltså om ett INDIVIDUELLT sökande
för alla GRUPPER sitter fastkletade
i antingen det svart magiska
eller i det begrepps-definerade

och är kemiskt fria från kärlek
i deras grupp-hjärna