HOW IT IS 132

Jag ser det nya landet resa sig upp ur vattnet,

jag ser fågel fenix på himlen,
jag ser horus
jag ser garuda

kanske kommer himlen också
att resa sig
pånytt i människan

göra henne uppstånden

ta upp kärleken
till hennes huvud

vem visar vägen till stjärnorna

natten lyser i dina ögon
stjärnehimlen har rest sig upp
inom dig,

dina läppar som jag letade efter på gatorna i Paris
lyfter min kärlek uppåt
över träden
över bergen

dina fingrar fann jag i det svartaste mörkret