HOW IT IS 134

Den gamla himlen ska rivas

en ny himmel ska resas
en ny människa ska födas

kärlekens bröd ska delas lika
tårarna ska försvinna

I väst saknar man en klar bild av människan,
ja, det finns egentligen ingen bild alls,
för filosoferna har jobbat mest med att skapa nya begrepp,
rest ett babel torn,
för det enda som finns är myten om Adam och Eva,
den är värd att beaktas,

Men i Indien har de Brahminska prästerna,
som i 4000 år varit mänsklighetens huvud,
skisserat fram en tydlig bild av människan,
de använder 12 olika chakran för att förklara människans egentliga väsen,

de 5 första chakran är jorden (upp till halsen)
de 2 nästa chakran är himlen (huvudet)

människan är både jord och himmel,
alltså 7 chakran

de nästa 5 chakran är Gud,
som svävar över vattnet, Naga Sesa,
där Vishnu ligger ner på en bädd av ormar som flyter omkring på det mystiska havet,
men också fåglarna visar oss en bild av dessa 5 chakran,
falken, duvan, staren och örnen symboliserar därför olika aspekter av Gud

så den egentliga människan är jord, himmel och hav,
alltså 12 chakran,
fast normalt är vi bara medvetna om de 3 första chakran
därför måste vi inom oss försöka finna de andra 9 chakran,
finna oss själva,

fast det fjärde chakrat, vårt hjärta,
som är kopplat till det mystiska vattnet Vishnu vilar på,
är själen, som är den dynamiska kraften i universum, alltså det kvinnliga
och som Newton förklarat för oss så genialt, på sitt materialistiska vis,
och som utgör elden,

människan består därför av jord, luft, vatten och eld.