How it is 136

De är ytterst få som orkar resa sig själva så högt i sin inre värld
att de verkligen kan ta sig över samhällets tjocka murar,
löpa iväg ensamma rakt ut i den vilda friheten
få andas den rena luften
helt fri från den kvalmiga sociala låtsas atmosfären
och få känna smaken av soma-nektar på sin tunga

att försöka lyfta sig själv utan Guds hjälp kommer att bli
ett magiskt ego-projekt
som kan sluta antingen i ett ohämmat vansinne
eller i ett demoniskt svart magiskt uppförande
som kommer att leda till det djupaste kvalen i helvetet

kapitalismen är faktiskt en aspekt av det demoniska
till vilken större delen av mänskligheten
fostras in och blir en slags korsning
mellan demonisk och vansinnig

fast kallas normal neurotisk personlighet

men det finns ytterligare ett alternativ
att resa sig genom kärlek
fast den kommer ju från Gud,
så utan hans hjälp är det som att vistas i ett
tjockt mörker

men kärlek kan vi börja leta efter utan att direkt behöva
tänka på Gud,

bli en riddare,
en Ivanho
en som försöker resa det ädla inom sig,

a cheery noble outlaw