HOW IT IS 138

När Gud kommer till jorden
kommer människorna att försvara sig med näbbar och klor
emot hans uppenbarelse
emot hans godhet,
emot hans sanning,
emot hans skönhet,
emot hans kärlek

därför att de är emot godhet
därför att de är emot sanning
därför att de är emot kärlek

därför att de har anpassat sig till en omänsklig omgivning
för att kunna överleva
för att kunna bli accepterad av sin omgivning

de kommer att kasta sten på Gud,
de kommer att håna honom, spotta på honom,
säga att han är en djävul, en värsta sortens demon
de kommer att säga att han är en lögnare, en falskspelare,
en kriminell.
,
de kommer att skrika, korsfäst, korsfäst,
de kommer att dömma honom,
de kommer att försöka döda honom

för att de inte vill ta in den goda spänningen i sina kroppar
för om de gör det kommer de att bli maktlösa
de kommer att bli underkastade Guds vilja
och deras ego-vilja kommer att förlora i det abstrakt kriget emot Guds vilja
och de kommer att bli förlorare

och de största förlorarna kommer att bli de som varit de största vinnarna
men de största vinnarna kommer att bli de goda människorna
och människan kommer åter att bli accepterad i det sociala livet
för det omänskliga samhället kommer att bli helt krossat av Guds godhet

alla vapen kommer att förstöras
alla krig kommer att försvinna

för ingen kommer längre att vilja slåss
för ingen kommer längre att vilja suga ut den andre
för ingen kommer längre att vilja trycka ner den andre

för ingen kommer längre att vilja äga den andre
för ingen kommer längre att vilja äga mark eller äga hus
för allt ägande ska försvinna

för alla murar ska raseras,
alla gränser ska suddas ut