HOW IT IS 16

Du kan göra uppror emot alla de nio kundalini-centrumen som håller oss fjättrade i den dialektiska dynamiska pseudo-ordningen som styrs av anti-skapelsens relativa och falska auktoriteter i ett sken från kundalini-eldens heta låga utan någon som helst plats för kärlekens milda nåd från konfliktfyllda smärtor och bottenlösa förtvivlan men helt i händerna på hatets härskare alltifrån Pentagon upp till Puttaparthis beslutsfattande styrelserum, du låter dig inte hunsas av dessa ondskans groteska uppenbarelser, även om de kallar sig Obama, Kadaffi, Ben Laden, Påven, Sai Babas lägre mantra-ritualister, Dalai Lamas Buddistiska mantra-ritualister, de Indiska Brahmins mantra-ritualister, Nambottries i åttonde centrumet eller slutligen den äckligaste av alla dessa falska kundalini-monster, Sai Baba i Puttaparthi, som den sexuella naturkrften som förlustar sig med unga pojkar på andra centrumets nivå i total avsaknad av rättfärdighet i sitt grymma och själviska hjärta, du känner ingen rädsla inför dessa härskande monster,du vet att Vishnu är starkare än denna mentalt barbariska ondska, du söker därför skydd i Vishnus barmhärtiga och skyddande ljus, som emanerar ifrån en helt annan källa än kundalini-eldens brinnande flamma,du står där mitt i den brinnande världens hatiska eld. men oberörd av dess maktgalna hetta tryggt omsluten av ett annat slags ljus, du känner dig totalt fri från världen hypnotiska attraktion och dess i bakgrunden manipulerande förtryckande makt, du känner att du smältit ihop totalt medf din själ, du känner inte längre kundalini-eldens brinnande helvete tränga ner dig i Muladhara, pressa ner dig emot jorderikets botten, tungt graviterande, för idag är 79 procent av Vishnus celestiska kärleks-kropp aktiv inom dig, du vet att den kraften är sprungen ifrån en helt annan värld än kundalini-världen, du står där på plattformen till järnvägs-stationen i Lakså i gamla Sverige och väntar på att Kristina ska komma, du är nästan 90 år gammal men ser ut som 30, du har en mörblå skjorta på dig och nytvättade jeans, du nynnar på Dylans Mr Tamborine man, för fortfarande har du inget hem att gå till,alla dessa åren levde du rotlös ute i vildmarken och ibland inne stortstadens fuktiga träskmarker, men i naturen kände du i alla fall en botten, en slags fast mark under dina tortyrerade fötter, du var 20 , du kom med tåget till Lakså, hon väntade på perrongen, du kände kärlek, ni gick ut i skogen, det var sommar, ni kysstes 10 timmar i sträck, hon var din själ i världen, ni skiljdes, Vishnu hade visat dig själen, sen tog han bort den, denna gång skulle tåget gå bortom allt och ingenting, det här skulle bli er sista resa, du ser henne komma, hon har en vit blus, ljusgrön kort skjol, hon ser ung och vital ut, hon ler mjukt, ni sätter er i vagnen, tåget försvinner bortom molnen, Adi Shankar kom med en självständig tolkning av Gud, skapelsen och världen, han menade att medvetandet är skiljt från världen, men finner ingen riktigt trovärdig bild av Advaita, för varje människas medvetande är faktiskt bortom världen, varje människa är därför redan i det evigas hägn, där vi har vårt egentliga hem, vi bor ej i världen, men i evighetens rike, men på grund av prestige, maktbegär, avundsjuka och hämd engagerar vi oss i världen genom att använda vår kropp till att operera som en slags stand in för våra önskningar och när vår kropp förlorar blockeras vi i världen, arresteras och hålls fast, vi kommer inte tillbaka till vårt egentliga centrum i vårt medvetande, vi sitter fast i en minnesbild som håller oss bundena till ett visst fragment i världen, genom förvirrade bilder skapar vi en massa olika bindningar till världen för vi har inget klyftigt centrum som kan lösa upp bindningarna, vi har vårt ego, men det kan ej förstå hur en re-integrering av uppsplittringen kan ske, istället för att lösa upp bindningarna fötränger vi dem, vårt uppror slocknar, vi resignerar under vårt egos förvirrade tankar, 0 i vår tidräkning menas Jesus födelse, men 0 menas ingenting, varje människa måste först bli 0, det är hennes födelse, och med 0 menas egentligen 0 ego, och efter vi blivit 0 kan vi bli 1, det som Adi Shankara menar är advaita, och sedan kan vi bli 2, det handlar om individualitet och kvalitet, så nummer 2 är världen, du behöver inte 10 eller 100 för det menas kvantitet, ifall du har en kvinna du älskar fullkomligt, hon är din värld, du behöver inte tänka på att bilda familj och skapa barn, det är kvantitet, för om du behöver 2 kvinnor eller 3 kvinnor, då handlar det inte längre om kärlek, men om förlustelse och kollektivitet och kvantitet, Jusus var noll ego, som korsfästelsen symboliserar, men år 1000 skulle nummer 1 ha skapats, alltså en re-integrering av det eviga medvetandet, men vi har ingen sådan situation i världen, modernismen var på sätt och vis denna re-integrering, år 2000 nu skapades nummer 2, alltså en re-integrering av själen, för 2 är själen i varje människa, men människan kan inte riktigt förstå att hon ser världen från en position bortom världen, att hon alltid är bortom världen, att hennes tankar tänks bortom världen, alltså Gud menas ett perfekt medvetande, det är bortom liv och död, bortom skapelse och anti-skapelse, av någon anledning som är bortom människans förstånd skapade detta perfekta medvetande plötsligt ingenting, alltså 0, faktiskt kan detta medvetande också helt överraskansde skapa ingenting av vårt universum, och då är plötsligt vårt universum, vårt kosmos bortsuddat, ingenting återstår, inte ens aska, ungeför som en såpbubbla som blåstes upp och skapade kosmos med alla galaxer och stjärnor, men lika snabbt som såpbubblan spricker kan vårt kosmos förintas, detta fantastiska och perfekta medvetande skapade sedan 1, vilket var Matsya, den förste avataren, som är grunden för vårt medvetande och Matsya skapade själen, Kurma, nummer 2, varför Matsya skapade själen, ingen vet, och själen, nummer 2 skapade nummer 3, alltså Varaha, avataren, som är kroppen, och handlingen, och då kom anti-skapelsen in i bilden, Obama,Sai Baba,Ben Laden,som rent magiskt försökte ta över auktoriteten över vårt universum,

in english