HOW IT IS 164

Den som springer efter kvinnor
springer också efter olyckan

för lyckans lust
håller olyckans plåga
i sin hägn

den vise springer därför inte efter någonting
för han ser Gud i allting