HOW IT IS 167

Att vara inlåst i det sociala helvetet och tro
att detta är det högsta paradiset

är att vara totalt bortdribblad från
hur det egentligen är

Vi föds inte längre som en Adam Kadmon
eller som en Matsya

men vi föds med sjätte chakrat öppet
som en själs-människa

fast samhället med sitt observations-förnuft
vägrar erkänna detta därför faller det lilla barnet
ner till femte chakrat
och sedan till fjärde chakrat
och då det faller från fjärde chakrat till det tredje chakrat
förlorar det kontakten med själen
och detta är den största tragedin på jorden idag
och varje litet barn upplever detta som det stora traumat
och det sker normalt då hon är 5 till 7 år gammal
alltså ungefär då hon börjar i skolan

och då är bara första till tredje chakrat öppet,
för alla de andra chakran har blivit låsta.

och samhället formas då som en projektion av de tre första chakran
slutet, tillknäppt,
med klara regler om hur man ska uppföra sig,
med lagar och förordningar
och med ÄGANDET
som livets mening

alltså ett primitivt jägar-samhälle
där varje dag är en jakt
för att skaffa
mera pengar
mera mark
mera prylar
mera och mera

där kärlekens blommor
ses som ogräs och klipps av med maskinen
för att snygga till runt huset

där det högsta njutandet handlar om droger och tekniskt sex-umgänge
som ett pseudo-Nirvana

och idag är hela världen inlåst i detta sociala komplex
utan några dörrar alls
till den äkta friheten från de tre första chakran

annat än det konstgjorde gränsbrytandet genom t.ex. alkohol
då man ger sig själv en liten kick och plötsligt anar
den frihets-upplevelsen man hade som barn

och hela detta sociala helvetet kan kallas för KROPPEN

och det som inte får finnas men ändå finns är SJÄLEN
men hur hitta nyckeln till fjärde chakrat
och till femte och sjätte
och sjunde chakrat
och öppna sin själs öga

och hur kunna hitta GUD
i denna tillknäppta socialt låsta värld
där allt flyter omkring på lögner och svikna löften

och flyga upp på himlen
som fågel fenix.