HOW IT IS 168

Det finns alltså tre olika riken

det sociala riket, det själsliga riket
och det andliga riket,

men hur kommer vi in i det själsliga riket?
hur öppnar vi det själsliga ögat?

vi måste börja objektifiera våra känslor,

men då får vi genast observations-förnuftet på oss,
som säger att vi ska inte objektifiera våra känslor
men våra tankar,

folk blir förvirrade, för de vet inte ens vad objektifiera sina
tankar är för någonting,

de förstår inte den processen,
fast objektifiera sina tankar menas att man sugs upp av samhället
och förlorar sig själv

men vi (folket) börjar göra denna objektifiering av tankarna
redan i sex till sju års åldern
rent mekaniskt utan att engagera våra känslor
då vi börjar i skolan,

samtidigt som vi då faller ner från fjärde
till det tredje chakrat
förlorar kontakten med själen

för varje utbildning handlar om att objektifiera sina tankar
göra sig dum till sig själv
men klyftig till samhället

fast klyftig menas här att bli som en papegoja
försöka härma grupp-ledarna

för ifall du vill bli en fri människa
ska du undvika utbildning, uppfostran, socialisering
alltså att objektifiera dina tankar

men hålla fast vid dina subjektiva tankar

och försöka objektifiera dina känslor
istället för dina tankar

sexualiteten är den centrala känslan

Margaret Mead observerade på vissa söderhavs öar
att alla hade sexuellt umgänge med alla
att de började detta umgänget redan
i nio års åldern
att ingen kriminalitet då fanns i deras små samhällen

att objektifiera sina känslor är detsamma som att relatera dem till världen,
visa vad man känner

jag ska fortsätta skriva i morgon om känslor.

fast allting börjar faktiskt med anden
och slutar med anden