HOW IT IS 172

Är det någon som verkligen förstår vem Lord Shiva är?
För han är mycket svår att förstå,

han är det medvetandet i varje människa
som kan assimilera det destruktiva utan att bli destruktiv,
han är starkare än ondskan,

men inte genom att vara ond emot det onda,
men god emot det onda,

han förlåter sina fiender,
för det är Shiva som säger,
förlåt dem, för de förstår inte bättre

Shiva är den barmhärtige samariten som vänder andra kinden till
som säger att du ska älska dina fiender,

Shiva är kärlekens lidande
Shiva är kärlekens sorg,
han dricker giftet i världen,

som är en blandning av sorg, lidande, ångest, rädsla,
utan att ens rynka på näsan

han är den kosmiska dialektiska kraft
som består av ren kärlek
som håller ondskan i schack
synden i schack så att allt som gjorts fel
kan rättas till
genom att göra rätt karma

det var Lord Shiva som blev korsfäst i Jerusalem
för 2000 år sedan,
för Lord Shiva är den ursprungliga arketypen för Kristus,
det åttonde chakrat,

Det är Lord Shiva som håller alla syndare skyddade
i sitt dödens rike, efter att de dött
i väntan på ny födelse

det är Shiva som ger varje människa rätt karma,
för han vet vad som är rätt
och vad som är fel

Shiva är den som dömmer oss på den yttersta dagen,
Osiris hade den rollen i gamla Egypten,

Men Krishna och Rama är båda en hari-hara människa,
alltså en personlighet där högra kropps-halvan
är Shiva,
men vänstra halvan är Vishnu.

men för att kunna ta emot den högsta njutningen
som vibrerar djupast inne i varje människas hjärta
den högsta, skönaste, underbaraste
samman smältnings orgasmen,
som är möjlig här på jorden,
alltså den yttersta fröjden,

måste vi först dricka giftet,
vara en Shiva,
men också våga vara maximalt skapande
vara en Vishnu
kunna ta emot den högsta njutningen
utan att drunkna i vågplasket

men kunna ligga ner helt avspända på den lilla flotte av ormar
som kallas Naga Sesa

alltså vila i kärlekens kropp