HOW IT IS 199

-synden- att inte uppnå den yttersta sanningen och försona sig med ett liv på jordens villkor. // kjell

den största synden är väl att folk inte söker efter sanning, men efter pengar och efter konstlad njutning.