HOW IT IS 200

idag tror vi att bara vinnarna kan få njuta av livet,
stjärnorna, de berömda,
kändisarna,
de som kommit upp i smöret och kan sola sig i sin berömmelse,

och vi andra ska beundra och sucka djupt av hänförelse
då dessa stjärnor beträder samhälls-scenen
och kanske då få en autograf skriven direkt på armen

men min mor köpte ett autografblocka till mig då jag var liten pojke,
men jag fick aldrig in några autografer i blocket,
jag var för blyg för att våga fråga dessa stjärnor,

fast jag gillar vackra människor
vissa tider i Sverige brukade jag bläddra i fashion-magasin
och gillade faktiskt det

men jag gllade kanske bäst av allt dessa underbara sufi-mästare
som höll till i trakterna kring Mekka
och klädde sig i gammal säck och aska
öppet visade sitt förakt för det världsliga livet
med sin krims-krams materialism
och levde helt som tiggare

men det råder egentligen ingen motsättning
mellan fashion-människan och den fattige sufi-mästaren,

för de kan förenas i samma personlighet

för fashon-människa är att vara totalt öppen i sin kropp
för den högsta njutning som kan upplevas på jorden,

men sufi-mästare är då det medvetandet i en själv som helt objektivt,
neutralt och avskiljt från kroppen
beskådar denna njutning i ens egen kropp

som om den är en helt naturlig process
som sker spontant genom livet självt.
utan någon manipulation
av vårt ego

utan läppstift
utan att vara nyrakad
utan vit skjorta och slips
utan senaste modellen av Lewis
utan Colgate
utan någon rädsla alls för att känna
den maximala orgasmen

IN ENGLISH

Today we believe that only winners can enjoy life,
stars, the famous,
celebrities,
those that come up in the butter and can bask in their fame,

and the rest of us shall admire and sighn deeply with enthusiasm
when these stars tread the social scene
and then maybe get an autograph written directly on the arm

but my mother bought a autografblock to me when I was a little boy,
but I never received autographs on the block,
I was too shy to ask these stars,

but I like beautiful people
some time in Sweden I used to browse in the fashion-magazine
and actually liked it

but I liked perhaps best of all these wonderful Sufi masters
who lived in the area around Mecca
and dressed in old sackcloth and ashes
openly showed their contempt for the worldly life
with their bric-a-brac materialism
and lived entirely as beggars

but there is really no contradiction
between fashion-man and the poor Sufi master,

for they can come together in the same personality

for fashion-human is to be totally open in their body
for the highest pleasure that can be experienced on earth,

but the Sufi master is when the consciousness in one’s self is entirely objective,
neutral and separated from the body
views this enjoyment in one’s own body

as if it is a completely natural process
which occurs spontaneously through life itself.
without any manipulation
of our ego

without lipstick
without being freshly shaven
without a white shirt and tie
without the latest model of Lewis
without Colgate
without any fear at all to feel
the maximum orgasm