HOW IT IS 205

Mansur al-Hallaj som hävdade mystisk gemenskap med Gud,
avrättades 922 i Bagdad anklagad för kätteri.

Han var en äkta sufi-mästare som faktiskt gick ut till folket med sin mystik,
men blev totalt missförstådd,
precis som Jesus blev.