HOW IT IS 230

Du vet inte mitt riktiga namn,
du tror jag heter Harald

men det är inte mitt riktiga namn,
för det namnet fick jag av min morsa,

men hon visste inte vem jag var,

för varje människa har så många namn inom sig
i sitt karmiska väsen,
men hon försöker naturligtvis leva upp till sitt senaste namn,

men mitt riktiga namn är mer än ett namn,
för det är mitt egentliga väsen,
vem jag faktiskt är,

ifall du kan kalla på den jag faktiskt är
kan du möta mig direkt
i verkligheten

vi kan flyga tillsammans över Hawaii,
över Honolulu,
över den ön där Marlon Brando levde

IN ENGLISH

You do not know my real name;
you think my name is Harold

but it is not my real name;
for that name was given me by my mom,

but she did not know who I was,

for every human being has so many names in the
in their karmic being,
but she of course tries to live up to her most recent name,

but my real name is more than a name,
for it is my very essence,
who I actually am,

if you can call on who I actually am
You can meet me directly
in reality

we can fly together over Hawaii,
over Honolulu,
over the island where Marlon Brando lived