HOW IT IS 231

Many people think that Lord Vishnu is the source of all other incarnations of God. This is true, but not in the case of Lord Krishna. Lord Krishna is actually the source of Lord Vishnu. When Lord Krishna descends into this world, He appears as Himself and not as an expansion of Lord Vishnu. …. by Stephen Knapp,

det här, som S Knapp skrivit är så knasigt att jag måste kommentera detta, för Krishna är bara ett djur, medan Vishnu ju är en aspekt av Gud, och att ställa djuret över Gud som Knapp gör. är faktiskt detsamma som att ta ställning för en extrem darvinistisk hållning, fast förtäckt.

IN ENGLISH

This, which S Knapp has written is so weird that I have to comment on this, for Krishna is just an animal, while Vishnu is of course an aspect of God, and to set the animal over God as Knapp does. is actually the same as taking a stand for an extreme darvinistisk stance, though disguised.