HOW IT IS 234

Den kloka människan sätter inga gränser alls,
för hon försöker transformera de vibrationer
hon konfronteras med

till ett helt nytt medvetande inom henne
som då är fullständgt gränslöst,
alltså evigt

och som hon då försöker få att fungera
steg för steg
som ett litet barn
som försöker hålla balansen då hon tar sina
första stapplande steg

emot tyngdlagens döva motstånd
men vinglande på väg att befria sig
ut ur dem fyrbenta fångenskapen,

att kunna gå omkring med sina fria gränslösa tankar
utan at få svindel

IN ENGLISH

The wise man puts no limits at all,
for she is trying to transform the vibrations
she is confronted with

to a whole new awareness in her
which then is totaly boundless,
thus eternal

and which she tries to get to work
Step by step
as a small child
which tries to keep her balance as she takes her
first steps

against gravities deaf resistance
but swaying on its way to liberate itself
out of those four-legged captivity,

be able to walk around with her free unlimited thoughts
without getting dizzy