HOW IT IS 242

Igår på förmiddagen då jag körde iväg med Mahindran från ashramet på väg emot Sempatty polis-station med en kopia av orden från high court i min väska kände jag mig totalt utfrusen av folket jag passerade på vägen, för även Raja var frånvarande, men jag vet att de alltid brukar reagera så här, ifall jag har någon slags makt i bagaget, för nu hade high Court sagt till polisen att avsluta förstörelsen av mitt ashram,

men likadant då jag steg in på polis-stationen, Inspektören sände mig till Writer och Writer var ej där, så efter en stund åkte jag därifrån utan att polisen gjort sin plikt till high court,

 

 

IN ENGLISH

 

Yesterday morning when I drove away with the Mahindran from the ashram on the road against Sempatty police station with a copy of the words of the High Court in my bag, I felt totally frozen out by the people I passed on the way, even Raja was absent, but I know they always tend to react like this, if I have any sort of power in the trunk, because now the High Court had told the police to end the destruction of my ashram,but the same when I stepped into the police station, inspector sent me to Writer and the Writer was not there, so after a while I went away without having the police doing their duty to the High Court,