HOW IT IS 245

Att försöka att bli en kosmisk människa, våga ta steget från det sociala helvetet till det kosmiska livet , börja känna mänsklighetens vibrationer från alla håll och kanter, från andra sidan världen ut och in genom ens eget hjärta, genom ens själ, genom Gud i hjärtat. bli en kosmisk individ, är ett stort steg emot ett liv i Naga Sesa, som inte bara är en kosmisk plats, men också en Gudomlig, och ta sig in i det nya paradiset och handla genom fågel fenix, genom Garuda, genom Horus, genom Hanuman, är den rätta vägen för varje människa som vill förverkliga sig själv,

vem kan se Gaja Laksmi,

In english

Trying to become a cosmic man, take the step from the social hell to the cosmic life, begin to feel humanities vibrations from all sides, from across the world in and out through one’s own heart, through one’s soul through God in the heart . become a cosmic individual, is a major step towards a life in Nega Sesa , which is not only a cosmic space, but also a divine, and get into the new heaven and act through the phoenix, the Garuda, through Horus, through Hanuman is the right way for every person who wants to realize themself,

Who can see Gaja Laksmi,