HOW IT IS 248

 

Det regnar varje dag,

och kerala Brahminer under tryck av den avlidne Sai Babas ande kommer varje dag och natt för att utföra sin evil puja emot mig, det offrar alltid unga flickor i sin puja, 

i går dödade de omkring 40 stycken i närheten av sitt Guruvajappa Tempel i Kerala säger de Brahminska prästerna jag har kontakt med här, men de var bara 3000 puja people som kom hit och naturligtvis sände Vishnu tillbaka deras onda mantra vibration och de avled alla genom att de förintade sig själv. 

De puja Brahminer i Kerala är nog de mest bestaliska psykopater av alla puja people i världen, 

och även Kumbakonum Brahminerna är mera civiliserade än dessa barbariska brahminer i kerala, 

fast att de flesta Braminska präster i Indien har stått under Shankarcharys ledning i Kanchy Puram så har de Kerala Brahminerna och Nambottries varit under Sai Babas ledning.

Men de Brahminska prästerna som väl måste betraktas som de klyftigaste människorna på jorden är utan tvekan de mest aggressiva människor som existerar och totalt fanatiska inför sitt MANTRA som för dessa Brahminer är högre än Gud.

De dör varje gång de kommer hit till kaliyappa garden för att utföra evil puja emot mig, men de bryr sig inte, de verkar totalt hypnotiserade av sitt mantras makt.

in english

It rains every day,

and Kerala Brahmins under the pressure of the deceased Sai Baba’s spirit comes every day and night to perform their puja evil against me, they sacrifice always young girls in their puja,

Yesterday they killed about 40 of them near their Guruvajappa Temples in Kerala says the Brahmanical priests I have contact with here, but they were only 3000 puja people who came here and of course Vishnu sent back their evil mantra vibration and they died all by that they destroyed themselves.

The puja Brahmins of Kerala is probably the most bestalic of all psychopaths of all the puja people in the world;

and even Kumbakonum Brahmins are more civilized than these barbaric Brahmins of Kerala,

held that most Braminska priests in India has been under the leadership of Shankarcharys Kanchy Puramso have the Kerala Brahmins and Nambottries been in Sai Baba’s leadership.

But the Brahmanical priests which well must be regarded as the cleverest people on earth is arguably the most aggressive people who exist and total fanatics for their mantra which for these Brahmins is considered higher than God.

They are dying every time they come here to kaliyappa garden to perform puja evil against me, but they do not care, they seem totally mesmerized by their mantra power.It rains every day,

and Kerala Brahmins under the pressure of the deceased Sai Baba’s spirit comes every day and night to perform their puja evil against me, they sacrifice always young girls in their puja,

Yesterday they killed about 40 of them near their Guruvajappa Temples in Kerala says the Brahmanical priests I have contact with here, but they were only 3000 puja people who came here and of course Vishnu sent back their evil mantra vibration and they died all by that they destroyed themselves.

The puja Brahmins of Kerala is probably the most bestalic of all psychopaths of all the puja people in the world;

and even Kumbakonum Brahmins are more civilized than these barbaric Brahmins of Kerala,

held that most Braminska priests in India has been under the leadership of Shankarcharys Kanchy Puramso have the Kerala Brahmins and Nambottries been in Sai Baba’s leadership.

But the Brahmanical priests which well must be regarded as the cleverest people on earth is arguably the most aggressive people who exist and total fanatics for their mantra which for these Brahmins is considered higher than God.

They are dying every time they come here to kaliyappa garden to perform puja evil against me, but they do not care, they seem totally mesmerized by their mantra power.