HOW IT IS 249

 

Jag lyssnar på Dylans Blonde and Blonde och hans sånger är en underbar anti-medicin emot evil mantra puja, för Dylan sänder ut sina goda vibrationer runt jorden, och frälser oss en aning från det onda,  

och från Sälapatti som ligger ungefär 6 kilometer fågelvägen från mitt lilla garuda ashram startar de onda mantra vibrationerna och ligger då som ett svart täcke över mitt ashram  

skapat av sankarchary Knachy Puram och Sai Babas kvarvarande grupp och Romerska kyrkan  

och allmänheten i detta området har smört in sitt hår med grön olja för att kunna vara kraftöverförare och allmänheten har faktiskt varit totalt hjärntvättad från 1995 av de Brahminska prästerna  

av den evil puja som faktiskt idag sänds från Palani Tempel, fast hemligt, för jag tror inte ens  

de som styr i detta tempel vet om det, fast dessa som sänder puja emot mig är Kerala Brahminer och Kombakonom brahaminer,  

men Lord Vishnu har full kontroll

in english

I am listening to Dylan’s Blonde and Blonde and his songs is a wonderful anti-medicine against evil mantra, puja, for Dylan sends his good vibrations around the earth, and saves us a little bit from evil,

and from Sälapatti which lies approximately 6 km straight line from my little Garuda Ashram starts the evil mantra vibration, and it’s like a black blanket over my ashram

created by sankarchary Knachy Puram and Sai Baba’s remaining group, and the Roman church

and the public in this area has smeared their hair with green oil to be the serve as transmitters of this evil mantra puja and the public has in fact been totally brainwashed from 1995 by the Brahmanical priests

by the evil puja which actually today is sent from Palani Temple, though in secret, because I do not even think

those who govern this temple knows about it, but those who send puja against me is the Kerala Brahmins and Kombakonom brahamins,

but Lord Vishnu has full control