HOW IT IS 250

 

Att lyfta sin kundalini-shakti, få den att stiga från första chakrat uppåt till fjärde chakrat och så vidare kan bara Lord Vishnu hjälpa en med,  meditation, tantra, mantra, pranayama osv, kan temporärt få kundalini-kraften att stiga uppåt i kroppen,  

men kanske bara några timmar eller några dagar högst och behöver då regelbundet stöd av att nån utför mantra puja  

eller att man repiterar nåt mantra, för dessa tekniker förmår ej att få det gudomliga inom människan att samarbeta, men allt blir bara ett mekaniskt försök  som alltid slutar i sammanbrott,  

därför kan människan aldrig utveckla sig emot en harmoniska helhet utan att Gud är med på det, ‘

in english

To lift the kundalini-shakti, get it to rise from the first chakra up

to the fourth chakra, and so on can only Lord Vishnu help one with,

meditation, tantra, mantra, pranayama, etc., can temporarily get kundalini energy to rise upward in the body,

but maybe just a few hours or few days at the most and it needs regular support by someone performing puja mantra

or that someone repeast mantra for these techniques can not get the divine in man to work, but everything is just a mechanical attempt that always ends in collapse;

Therefore, man can never develop to a harmonious whole without that Gods support it,