HOW IT IS 253

Du sitter på molnen
du ser den stora flocken av människor röra sig nere på gator och torg,
Men var är Adam,
de rör sig mekaniskt, rutinartat utan självkänsla och spontanitet,
fast en gång i tiden var de faktiskt ganska fria
fast nu har de blivit organiserade grupp-människor,
så kallade objektiva människor

för de tror att den egentliga konflikten mellan människorna
står mellan objektivt och subjektivt, att det gäller att  försöka bli mera objektiv,
mera anpassad till flocken, till organisationen, till facket,
till partiet, och försöka döda det sista lilla spontana livet i ens hjärta,
så man slipper göra fel,

men du, detta köret av ideer bottnar i vansinne och självutplåning
därför säger jag till dig som en verklig vän,

Sök subjektet
sök inte objektet, för det är falskt,
bedrägligt och fullt av magisk vilseledning,

sök inte efter andra, sök efter dig själv,
för innan du hittat dig själv kan du inte hitta de andra,

för den verkliga konflikten här på jorden
är den mellan ont och gott,

du måste finna det goda inom dig själv,

du har kanske läst Ramajana,
där Vishnu-avataren Rama  som representant för det goda på jorden
dödar den onda demonen Ravena

och Gita där Krishna som den fullödiga goda människan
hjälper Arjuna att förinta ondskan,

var inte någon fanatisk holligan
som dödar folk på läktaren därför att de är fans från motståndar-laget,
för alla dessa dåraktiga krig föds därför att de är totalt blinda för det goda,

sök efter dig själv i din kropp, i ditt hjärta, i din hjärna,
i dina fingrar, i dina tår, i dina ögon,

sök efter din känslighet på läpparna i kyssen
då du möter ditt älskade kärleks-objekt på natten.

och speglar
ditt subjekt.

för subjektet finns ej i världen

fast de som älskar dig
ser ditt subjekt
kan identifiera ditt verkliga vara