HOW IT IS 59

kodi samy21

Kodi Samy, som jag satt bredvid hela dagarna ett helt år i Puravi Palayam, utanför Pollachy här i Tamil Nadu, var en helt annorlunda guru, han var helt ointresserad av att predika, han satt hela dagarna nersjunken i en mjuk fotölj och gav sin välsignelse till de personer som besökte honom uppe på terassen till ett stort palats som ägdes av en land-lord som hade gett honom fritt uppehälle där. Han hade inte Oshos kapacitet att förmedla det andliga, men hans kärlek var totalt ren och rörde just vid det nionde chakrat. Kode Samy var kanske den högsta inkarneringen av kärleken någonsin i Tamil Nadus histoiria, Thirumular som rörde sig mellan sjätte och åttonde chakrat, var väl mera en predikant än en kärleksbegåvning som Kodi Samy. Fast Mayama. ett kvinnligt helgon från Seelam i Tamil Nadu, som dog ett år tidigare än Kodi Samy alltså 1993, var också en hög kärleks-inkarnation.

in english

Kodi Samy, who I sat next to the all days a full year in Puravi Palayam, outside Pollachy here in Tamil Nadu, was a completely different guru, he was completely uninterested in preaching, he sat all days comfortably in a soft armchairs and gave his blessing to the people who visited him on top of the terrace to a large palace, which was owned by a land-lord who had given free accommodation at Kodi Samy there. He did not have Osho’s capacity to convey the spiritual, but his love was totally clean and were great, nearly at the ninth chakra. Kode Samy was perhaps the highest incarnation of love ever seen in Tamil Nadus history, Thirumular that moved between the sixth and eighth chakra, was maybe more like a preacher than a love-talent that Kodi Samy. Although Mayama, a female saint from Seelam in Tamil Nadu, who died one year before than Kodi Samy, though in 1993, was also a high love-incarnation.